Af Andreas Brethvad Jørgensen og Sara Cramer. Foto: Mark Knudsen

 

Ekstraordinær Kongres HK/Danmark
Selvom vi ikke skal længere end 4 måneder tilbage i historien, siden HK Danmark sidst afholdte kongres, kan de delegerede godt begynde at finde stemmesedlerne frem igen. D. 21 april skal en HK ekstraordinær kongres nemlig vælge en ny næstformand til HK Danmark. 
Indtil videre er der to kandidater: Martin Rasmussen, formand for HK Midt, og Ulla Moth-Lund Christensen, formand for HK Stat Hovedstaden. Fra talerstolen blev der, af René Knudsen og forskelligt fremmødte medlemmer, opfordret til at bakke op om Ulla Moth-Lund Christensens kandidatur. 
D. 9 april er der åbent valgmøde i HK Hovedstaden, hvor medlemmer har mulighed for at møde de to kandidater og stille dem indgående spørgsmål. 

LO-FTF og OK18
D. 13 april afholdes der ekstraordinære kongresser i både LO og FTF, med henblik på at stifte en ny hovedorganisation. René Knudsen fortalte i sin beretning, at HK bakker helhjertet op om sammenlægningen, som blandt andet vil betyde, at HK Service, som fagforening for privatansatte, fremover vil have mulighed for at sympatistrejke med de offentligt ansatte i FTF-forbundene.
René Knudsen udtaler:
-Som fagforening på det private arbejdsmarked har vi ikke mulighed for at sympatistrejke, hvis det kun er offentlige fagforeninger fra FTF, som strejker. Hvis vi får en ny hovedorganisation ser det dog helt anderledes ud fremover, og hvis muligheden skulle byde sig, vil jeg ikke være i tvivl: De offentligt ansatte har på lige kår med de privatansatte fortjent anerkendelse for deres hårde arbejde og gode indsats.
På generalforsamlingen var René endvidere meget klar i spyttet om at støtte op om de offentliges strejke i det omfang det er muligt, hvis en konflikt skulle opstå. - Det skal gøre ondt på de privates pengepung, lød det blandt andet fra talerstolen. 

#IkkeHosOs
Generalforsamlingen udtrykte stor anerkendelse over for både afdelingens og HK Privats indsats for kampen mod sexuel chikane. HK Service har været mange gange i medierne, hvor også nogle modige medlemmer har valgt at stå frem. Samtidig har HK Privat formået at skabe stor opmærksomhed på emnet under kampagnen #ikkehosos. Der blev fra talerstolen opfordret til, at HK laver flere lignende kampagner, inden for andre områder også. Samtidig bemærkede formand René Knudsen i sin beretning, at formanden for 3F, Per Christensen, i en film produceret til kampagnen, står skulder ved skulder med formænd fra FTF afdelinger, og læser HK’eres historier op. Det var ikke sket for 5-10 år siden, hvorfor René konkluderede, at vi måske ikke er så langt fra en fusion mellem LO og FTF alligevel, som man kunne frygte. 

Tre ben i overenskomstarbejdet
De sidste to år har HK Service haft øget fokus på at komme i medierne. Det har båret frugt, og HK Service har været i pressen mere end 60 gange i 2017, hvor fagforeningens budskaber er blevet frembragt. 

Det betyder også, at HK Service nu arbejder med at få overenskomstdækket virksomheder på tre forskellige måder:
1.Ved at organisere medlemmerne på virksomhederne, og omgå 50 % reglen.
2.Ved at bruge politisk indflydelse til at presse virksomheder til at tegne overenskomst
3.Ved at udstille de virksomheder offentligt, som opfører sig værst og er uden for pædagogisk rækkevidde. 

Der er dog ingen forventning om, at det giver en overenskomst med det samme, når HK Service udstiller de værste virksomheder offentligt. Til gengæld har det en positivt afsmittende effekt på branchen, når HK agerer vagthund og minder om, at man ikke kan behandle de ansatte dårligt, uden fagforeningen kommer efter dem.


Organisering
HK Service har fået fagbevægelsens første Community-Organizer, som skal organiserer lønmodtagere eller freelancere på tværs af arbejdspladser. I den forbindelse blev der på generalforsamlingen lanceret en ny pris, som i år gik til den stærke organiseringsindsats, som en gruppe freelancetolke har iværksat. 

Tolkegruppen modtager HK Service Hovedstadens første community organizing pris. Prisen gives for det store engagement, tolke gruppen har vidst i 2017. Tolkegruppen har været med til at kaste lys på et voksende samfundsproblem, hvor de kritisable løn og ansættelsesforhold i tolkebranchen fører til dårligere kvalitet i tolkningen. 

- Det er en ægte faglig kamp at mobilisere kollegaer, der arbejder freelance og sjældent ser hinanden. Tolkegruppen har vist, at vejen frem er at dyrke relationerne og sprede budskabet om, at vi er stærkest sammen, fortalte René Knudsen på årets generalforsamling.

Det går godt med organisering i HK Service, og særligt på ungdomsområdet er afdelingen gået meget frem, hvor 89 % nu er organiseret. Det er flere, end mange steder i det offentlige, som ellers historisk har en høj organiseringsgrad. Det skyldes, at HK Service har fået sin egen ungdomsorganiser.
Herudover gik årets organiserpris til Lesley Hansen fra Den Blå Planet. Begge priser udgør 10.000 kr., som modtagerne kan bruge på en særligt organiserende indsats for medlemmerne.ALKA
Op til generalforsamlingen har der været meget diskussion om salget af ALKA. René Knudsen fortalte i sin beretning til generalforsamlingen, at HK Service havde undladt at stemme, da man først og fremmest ønskede at være fagforening for de mange medlemmer, som arbejder hos ALKA, og bliver berørt af salget. Beslutningen mødte stor opbakning og tilfredshed blandt generalforsamlingens fremmødte.

Faglige resultater
Igen i går, har HK Services ansatte arbejdet hårdt, hvilket har resulteret i ca. 50 millioner kr. til medlemmerne. Samtidig har de ansatte langt en masse kræfter i udvikling af fagforeningen. På generalforsamlingen blev samtlige medarbejdere hevet op på scenen til stående klapsalver fra salen og et stort tak fra formanden. Uddannelsesagenter

Uddannelse er altafgørende for, at vi konstant udvikler os og følger med på arbejdsmarkedet. Desværre er det ikke altid lige nemt at finde rundt i systemet. Derfor opfordrede René Knudsen de fremmødte til at melde sig som uddannelsesagent. Hele 59 valgte, at de gerne ville være med til at gøre en særlig indsats på arbejdspladsen og pege folk i retning af de rigtige kurser og uddannelser. På generalforsamlingen var der 59 der tilmeldte sig, som nye uddannelsesagenter, hvilket er langt over den forhåbning, formand René Knudsen havde.

Næste generalforsamling finder sted d. 27 februar 2019, på Svend Aukens Plads 11, 2300 København S.