Kvinder der taler sammen

Mange HK’ere oplever, at ledelsen nedprioriterer deres faglige udvikling, og kun fire ud af ti medlemmer taler med deres leder om emnet ved den årlige MUS-samtale. Det er synd for både medarbejdere og virksomheder, lyder det fra HK/Privats næstformand og en ekspert i human resource management.

Smag på ordet: medarbejderudviklingssamtale eller bare MUS. Ordet røber, hvad samtalen handler om: et serviceeftersyn af dig som medarbejder og af dit job med særligt fokus på at udvikle dine kompetencer. Men spørger man HK/Privats medlemmer, er det snarere undtagelsen end reglen, at deres faglige udvikling er på dagsordenen, når de går til MUS-samtale.

I en ny undersøgelse, som analyseinstituttet Epinion har gennemført for HK/Privat blandt 2.104 medlemmer, svarer således kun fire ud af ti bekræftende på, at de drøfter deres kompetenceudvikling med deres leder til samtalen.

Præcis hvor mange privatansatte HK’ere der har MUS-samtaler på deres arbejdsplads i dag, vides ikke, men i 2015 oplyste otte ud af ti medlemmer af HK/Privat i en spørgeundersøgelse, at MUS er en fast tilbagevendende begivenhed på deres job. Alligevel er uddannelse altså langtfra altid et emne, der bliver berørt til samtalen.

HK’ere oplever ligegyldighed fra ledelsens side
I Epinion-undersøgelsen fortæller to ud af ti medlemmer faktisk, at arbejdspladsen overhovedet ikke beskæftiger sig med uddannelse og kompetenceudvikling, og lige så mange oplyser, at virksomheden kun arbejder lejlighedsvist med det. Kun godt hvert tiende medlem oplever, at arbejdspladsen/ledelsen arbejder kontinuerligt med at udvikle deres kompetencer.

Det overrasker Marianne Vind, der er næstformand i HK/Privat:
- Jeg er dybt forundret! Hvis virksomhederne er gode til at bruge MUS-værktøjet, så udvikles både medarbejdere og virksomhed. Medarbejdere, der udvikler sig, er mere innovative og er med til at sikre, at virksomheden kan reagere på fx de lynhurtige ændringer, der i øjeblikket sker i kundernes adfærd som følge af digitaliseringen, siger Marianne Vind.

Hun mener, at samtlige af HK/Privats medlemmer burde diskutere kompetenceudvikling med deres nærmeste leder, når de går til MUS-samtale.

Alle skal tale om kompetenceudvikling
Henrik Holt Larsen, professor emeritus ved CBS, har i mange år forsket i human resource management - en disciplin inden for ledelse, der sætter fokus på den enkelte medarbejders behov og ressourcer. Også han mener, at alle HK’ere uden undtagelse burde tale om kompetenceudvikling på deres MUS.

Spørgsmålet om uddannelse og kompetenceudvikling har været den røde tråd i MUS-systemer på virksomhederne, siden samtalerne så dagens lys for 40 år siden, fortæller han. Derfor kommer undersøgelsens resultater meget bag på ham.

- Jeg kan kun tolke det sådan, at virksomheden og lederen simpelthen vælger ikke at tale om kompetenceudvikling til MUS, eller at jernporten bliver smækket i, hvis medarbejderen begynder at spørge til det, siger Henrik Holt Larsen.

Det er synd for både medarbejdere og virksomheder, mener han.
- Når du taler om kompetenceudvikling til MUS, er der større chance for, at du kommer til at fungere bedre i dit nuværende job, og for, at du bliver i stand til at skaffe dig kompetencer, som også gør dig attraktiv for andre arbejdspladser i fremtiden, siger Henrik Holt Larsen.

Nye kompetencer er et must
Hvad er konsekvensen af at undlade at beskæftige sig med kompetenceudvikling?
- Det er selvmord! For hverken medarbejderen, lederen eller virksomheden kan klare sig uden kompetenceudvikling. At medarbejderne har de rette kompetencer i de rette mængder, er virksomhedens ultimative konkurrencekraft, siger Henrik Holt Larsen.

Han tilføjer, at det er vigtigt at være opmærksom på, at ”kompetenceudvikling er meget andet end at komme på kursus”.
- Mange virksomheder bekender sig til en 70:20:10-uddannelsesmodel. Den model siger, at 70 % af de nye kompetencer læres på jobbet, 20 % læres gennem sparring og coaching fra kolleger og chefer, og 10 % læres ved at sidde på skolebænken.

Arbejdsgivere: Vi har fokus på uddannelse
I Dansk Arbejdsgiverforening mener uddannelseschef Jannik Bay, at Epinion-undersøgelsens resultater kan være udtryk for, at arbejdsgivere og HK’ere ”snakker forbi hinanden”:

- Medarbejderne tænker måske mest på kurser, når talen falder på kompetenceudvikling, men uddannelse er meget andet. Jeg håber, at de medarbejdere, der ikke berører emnet til deres MUS, taler om kompetenceudvikling med deres leder på andre tidspunkter. Hvis medarbejderen savner nye kompetencer, har han eller hun også selv et ansvar for at bringe det op, siger Jannik Bay.

Langt de fleste arbejdsgivere har fokus på kompetenceudvikling, mener han:
- Tal fra EU’s statistikorganisation Eurostat viser, at Danmark har tredjepladsen i Europa, når det gælder andelen af voksne beskæftigede, som har deltaget i uddannelse eller træning i løbet af de seneste fire uger. Det er et rigtigt pænt niveau, siger Jannik Bay.