HK/Privats medlemmer kan ganske vist notere sig en lønstigning på 2,3 % fra 2016 til 2017. Præcis det samme som året forinden. Det kan man læse af HK’s årlige lønstatistik, som er sammensat af lønindberetninger fra 25.415 HK/Privat-medlemmer.

Men modsat sidste år æder prisstigningerne - også kaldet inflationen - en god portion mere af lønnen, end vi har været vant til de senere år. Med en inflation i samme periode på 1,5 %, er der nemlig kun en reallønsfremgang på 0,8 % til HK/Privats medlemmer.

Vi skal faktisk helt tilbage til 2012 - hvor der var reallønstilbagegang - for at finde en ringere reallønsfremgang til HK’erne.

Illustration af stabler af mønter 

Illustration: Sine Jensen.

Det ærgrer HK/Privats formand: 

- Lønstigningen er jo for så vidt fin nok. Men det er ikke voldsomt imponerende, når vi ser på, hvad man får ud af det i forhold til inflationen. Det ærgrer mig naturligvis, at vi ikke har kunnet fastholde den pæne, om end heller ikke prangende, fremgang, vi har set i de seneste år - ikke mindst set i lyset af det generelle billede af, at virksomhederne tjener penge, siger Simon Tøgern.

 

Stilstand på vejen mod ligeløn

Gode chancer for større lønstigninger
Jørgen Stamhus, der er lektor på Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet og blandt andet forsker i løndannelse, er ikke overrasket over, at reallønnen er mindre end de forrige år.

- Selve lønstigningen ligger nogenlunde på niveau med det private arbejdsmarked generelt. Og der er trods alt stadig tale om en reallønsfremgang. Men man kan vel godt sige, at man er blevet taget lidt med bukserne nede. Det skyldes dels, at vi har været vant til en noget lavere inflation. Dertil kommer, at HK’ernes lønforhandlinger er individualiserede. Og endelig er det er vel nok de færreste enkeltpersoner, som har styr på inflationen, siger Jørgen Stamhus, der dog spår gode chancer for at hæve reallønnen yderligere i de kommende år.

- Der er kommet lidt mere træk i skorstenene, og der er generelt en forventning om større lønstigninger i 2018 og 2019. Vi snakker meget om Danmarks konkurrenceevne, og det er selvfølgelig også vigtigt. Men vi skal også være opmærksomme på, at reallønnen og dermed danskernes købekraft er afgørende, i forhold til at der er en efterspørgsel på varerne.

 

Simon Tøgern opfordrer da også alle til at huske at tage den øgede inflation med i betragtning, når de skal forhandle løn næste gang. Du - eller I, hvis der er kollektive forhandlinger på din arbejdsplads - kan med god samvittighed smide noget ekstra oven i dit første udspil med den begrundelse, siger han.
Simon Tøgern opfordrer ligeledes alle til at konsultere HK’s friske lønstatistik, inden man går til forhandlingsbordet.

 

Tjek HK's lønstatistik

 

Den gennemsnitlige månedsløn for HK/Privats medlemmer

Antal indberetninger Nedre kvartil Median Øvre kvartil

Gennemsnitlig

månedsløn

Arbejdsgiverbetalt

pensionsbidrag

 25.415 29.000 32.899 37.740 33.933 3.475

Gennemsnitslønnen er alle lønninger lagt sammen og divideret med det samlede antal lønninger. Nedre og øvre kvartil samt median skal forstås sådan, at hvis der er 100 personer i en gruppe, og deres løn er listet efter størrelse, så er lønning nummer 25 i rækken nedre kvartil, nummer 50 er medianen, og nummer 75 den øvre kvartil.

 

Sådan har reallønnen udviklet sig de seneste 10 år

År  Lønstigninger Inflation

Reallønsfremgang/

Tilbagegang

 2017 2,3 % 1,5 % 0,8 %
 2016 2,3 %  0,3 % 2,0 %
 2015 1,9 % 0,4 %  1,5 %
 2014 2,0 % 0,5 % 1,5 %
 2013  1,7 % 0,7 % 1,0 %
 2012 2,0 % 2,3 % -0,3 %
 2011 2,2 % 2,8 % -0,6 %
 2010 2,4 % 2,5 % -0,1 %
 2009 3,3 % 1,0 % 2,3 %
 2008 4,7 % 3,7 % 1,0 %

1: Lønoplysningerne er indsamlet blandt HK/Privats medlemmer i efteråret
det pågældende år.
2: Inflationen er forbrugerprisindekset fra oktober det pågældende år.

 

Lønstigninger for de største faggrupper i HK/Privat

 3,6 %  Almindeligt receptionistarbejde (laboratorier, miljø, klinikker) 
 2,8 %  Salgsarbejde (agenter)
 2,7 %  Laborantarbejde
 2,6 %    Arbejde med virksomhedsstrategi/policy 
 2,6 %   Tandklinikassistentarbejde
 2,6 %  Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling 
 2,5 %   Regnskabsarbejde
 2,4 %   Registreringsarbejde inden for produktion
 2,4 %   It-projektstyring
 2,3 %  Formidling af offentlige ydelser
2,2 %   Administrativt lagerarbejde
 2,0 %  Revisions- og regnskabscontrollerarbejde 
 2,0 %  Chef- og direktionssekretærarbejde
 2,0 %  Telefonomstillingsarbejde
 2,1 %   Almindeligt kontorarbejde
 2,1 %  Almindeligt sekretærarbejde
 2,1 %  Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde
 2,1 %  Indkøbs- og logistikarbejde
 1,9 %  Advokatsekretærarbejde
 1,9 %  Grafikerarbejde
 1,7 %  Lægesekretærarbejde
 1,5 %   Grafisk trykkerarbejde 
1,5 %   Brugersupportarbejde inden for It
 1,4 %  Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling
 1,2 %  Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds
 0,4 %  Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation