Helle Psilander og Noomi Chanette Igels, Dansk Retursystem.

Foto: Lisbeth Holten

Øvelse gør mester, siger man. Og passer dét, er Noomi Channette Igel mester i at gå til MUS-samtale.

Hun har haft omkring ti af slagsen i sit job som HR-konsulent hos Dansk Retursystem på hovedkontoret i Hedehusene. Ja, faktisk har hun og hendes chef, HR-direktør Helle Psilander, haft dobbelt så mange samtaler - tyve i alt - hvis de medregner det opfølgningsmøde, som de altid holder et halvt år efter MUS.

Faglig udvikling er et fast punkt i samtalerne, og det passer Noomi Channette Igel godt:
- Kompetenceudvikling er meget vigtigt for mig! Hvis ikke jeg har den nyeste viden inden for personalejura og personaleadministration, kan jeg slet ikke udføre mit arbejde. Samtidig synes jeg, det er sjovt og motiverende at blive dygtigere. Det medvirker til, at jeg er superglad for mit arbejde, siger Noomi Channette Igel.

Faktisk kan hun ikke lige komme i tanker om, at hun i sine over 17 år hos Dansk Retursystem har haft en dag, hvor hun ikke havde lyst til at tage på job, siger hun. Og griner. For ”det lyder måske tosset”, men sådan er det:
- Det har været en meget spændende rejse, fra jeg startede som receptionist og sekretær i år 2000, da virksomheden var helt nystartet, og indtil i dag. Dengang var vi tre ansatte, og nu er vi ca. 470! Mit job og jeg har udviklet os sammen, både ved at jeg har skiftet funktioner og opgaver og ved, at jeg været på kurser, siger Noomi Channette Igel.

Med en fortid som advokatsekretær har Noomi Channette Igel en forkærlighed for juridiske emner, og i HR-afdelingen styrer hun alt det personaleadministrative arbejde, fx medarbejderregistrering, personale- og lederhåndbog. Hun skal i gang med at kortlægge og registrere samtlige medarbejderes kompetencer. Og så er hun med sin chefs ord ”hovedentreprenør” i forhold til at klarlægge, hvilke konsekvenser EU’s nye persondataforordning har for virksomheden.

Udviklingsmuligheder tiltrækker
Det er utænkeligt, at hun og Helle Psilander mødes til MUS-samtale uden at snakke om kompetenceudvikling, fortæller de.

- Vi snakker altid om, hvilke nye kompetencer Noomi har brug for. Sådan er det også ved MUS-samtaler i resten af virksomheden, hvor vi arbejder med kompetenceudvikling på alle niveauer. Her i HR-afdelingen koordinerer vi virksomhedens uddannelsesarbejde, og vi går selv forrest, siger Helle Psilander og fortsætter:
- Hvis vi ikke udvikler vores ansatte, afvikler vi dem jo reelt i stedet. I Dansk Retursystem har vi ingen problemer med at rekruttere nye, dygtige medarbejdere, og jeg tror, det hænger sammen med, at vi har ry for at tilbyde gode muligheder for udvikling. Så det nytter at satse på medarbejderudvikling!, siger Helle Psilander.

Hun tror på, at kompetenceudvikling betyder større arbejdsglæde og mindre sygefravær blandt de ansatte - og at de får lyst til at blive i virksomheden i stedet for hurtigt at finde et nyt job.
- Når medarbejderne udvikler sig og har ro og tro på sig selv, bliver vi også en effektiv butik, siger Helle Psilander, som selv afholder MUS med HR-afdelingens fem medarbejdere og lederen af kantinen.

Ekstra mini-MUS efter et halvt år
Systematisk opfølgning på MUS-samtalen er vigtigt, for at medarbejderne kan nå deres udviklingsmål, mener Helle Psilander. Og derfor indkalder hun sine ansatte, som var til deres seneste MUS-samtale i december, til endnu et møde i forsommeren. Det ser Noomi Channette Igel frem til.

- Det fungerer rigtig fint, at Helle og jeg halvvejs mellem to MUS-samtaler sætter os sammen og gør status. Vi ser på, hvordan det er gået med de aftaler, vi lavede ved MUS-samtalen, og om der er sket noget nyt, som betyder, at vi skal ændre i planerne, siger Noomi Channette Igel.

Forud for sin seneste MUS fik Noomi Channette Igel tilsendt et spørgeskema med 26 spørgsmål om sine arbejdsopgaver, samarbejdet med kolleger og chef samt kompetenceudvikling.

Hun blev bl.a. spurgt, om hun har de nødvendige kompetencer til fremtidens udfordringer, hvor gode hendes udviklingsmuligheder er i organisationen, og i hvor høj grad hun har lyst til nye arbejdsopgaver - på en skala fra 1 til 6.
- For mig er det en fin forberedelse til MUS-samtalen at tænke over spørgsmålene og udfylde spørgeskemaet. Og Helle får mine svar at se inden samtalen, så hun også kan forberede sig. Det giver en god snak, siger Noomi Channette Igel.

Jobprofilen får serviceeftersyn
Helle Psilander er enig:
- For mig som chef er det nemt at holde MUS med Noomi, for hun tænkeri u dvikling hele tiden og byder ind med, hvad vi kan gøre smart og anderledes, og hvilke kompetencer hun og vi har brug for fremadrettet, siger Helle Psilander og fortsætter:
- Vi kigger altid på Noomis jobprofil. Har den ændret sig, fx fordi hun har fået nye opgaver, så er der måske nogle andre af hendes opgaver, der skal skifte hænder. Kompetenceudvikling er også at prøve kræfter med andre opgaver end dem, du er vant til, så her i afdelingen bytter vi opgaver af og til, siger Helle Psilander.

Efteruddannelse snakker de altid om på MUS, men også i dagligdagen, for behovet for ny viden kan hurtigt opstå. Noomi Channette Igel har været på kursus 13 gange i løbet af de seneste tre år - typisk af en dags varighed, fortæller hun.

To tredjedele af kursusdagene har hun brugt til at hente ny viden i personaleadministrative og -juridiske emner, og resten har klædt hende på til hendes funktion som arbejdsmiljørepræsentant.

Det sker også, at HR-afdelingen drager af sted og skaffer sig ny viden i samlet trop. I sommer var Noomi Channette Igel, hendes kolleger og Helle Psilander på et todages intensivt kommunikationskursus, hvor de lærte at holde taler og oplæg.

Dér kom jeg godt nok ud på dybt vand og fik varme i kinderne, for den rolle er jeg ikke så vant til. Men det var supergodt og meget lærerigt. Jeg er blevet bedre til at stille mig op og lave en god præsentation foran en større forsamling, siger Noomi Channette Igel.

 

Noomi Chanette Igels, Dansk Retursystem. 

Noomi Channette Igel

// 48 år, HR-konsulent hos 
Dansk Retursystem og medlem 
af HK/Privat.
// Uddannet advokatsekretær i 1989. 
// Arbejdede de næste 11 år som sekretær og receptionist i tre forskellige private virksomheder.
//  Begyndte i 2000 som receptionist/sekretær i Dansk Retursystem, da virksomheden åbnede med blot tre ansatte.
// Blev i 2008 HR-assistent/sekretær i HR-afdelingen og senere HR-konsulent.
// Seneste efteruddannelse: Har i perioden 2015-18 været på korte kurser (af 1⁄2 til 2 dages varighed) 13 gange. Senest i november 2017 om den nye ferielov.