Kærligt kram eller ubehageligt gramseri? Som mennesker er vi forskellige og ser forskelligt på, hvordan vi omgår hinanden – både fysisk, psykisk og verbalt. Det gælder også seksuel chikane. Derfor er det vigtigt, at du siger til, når du oplever, at noget er grænseoverskridende.

Sig fra
⁄ Sig klart og tydeligt til vedkommende, at du ikke vil finde dig i det.

Tal om det
⁄ Lad være med at skjule, at du bliver chikaneret. Tal med familie, venner og kolleger om det.
⁄ Lad være med at tro, det er din skyld.
⁄ Opfat chikanen som et arbejdsmiljøproblem - og ikke som dit personlige ansvar.

Logo til Stop seksuel chikane 

Illustration: Morten Voigt.

Saml beviser
⁄ Beskriv detaljerne i ethvert tilfælde af chikane - skriv ned.
⁄ Hvis du har oplevet tilnærmelser på sms, mail, sociale medier eller andet, så gem det.
⁄ Er det din chef, der chikanerer dig seksuelt, så husk også at registrere, om der sker forandringer i dit arbejde, fx som konsekvens af at du har sagt fra.
⁄ Husk, at hvis du undervejs i forløbet med sexchikanen har talt med venner, kolleger eller familie om det, du har været udsat for, kan det hjælpe din sag. For så kan de bruges som vidner.

Få hjælp fra din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant
⁄ Tal med din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant om chikanen, så I sammen kan diskutere, hvordan I vil forfølge sagen. Din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant kan også hjælpe dig, hvis du har brug for psykologhjælp eller anden bistand. Hvis der ikke er en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads, kan du i stedet kontakte din lokale HK-afdeling og få rådgivning og støtte.

Aftal fælles spilleregler
Seksuel chikane kan foregå på alle typer arbejds-pladser og i alle brancher. Derfor bør I på din arbejdsplads få formuleret nogle fælles normer og værdier, som forebygger et dårligt arbejdsmiljø, hvor seksuel chikane, der er en form for grov mobning, kan opstå.

  1. Formuler fælles normer og værdier for, hvordan I taler sammen og opfører jer over for hinanden på arbejdspladsen. Og bliv enige om, hvilken opførsel I ikke tolererer. I kan fx lave temadage, hvor I arbejder med at få formuleret normer og værdier og sørger for, at alle føler ejerskab til dem.
  2. Formuler klare krav og forventninger til alle medarbejderes ansvarsområder og arbejdsopgaver. Forventningsafstemning og klare linjer sikrer et generelt bedre arbejdsmiljø.
  3. Sørg for, at ledelsen, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og måske også medarbejdere kommer på kurser eller efteruddannelse i arbejdsmiljøarbejde, konflikthåndtering og kommunikation.
  4. Lav klare retningslinjer for, hvordan man skal forholde sig, hvis der opstår seksuel chikane på arbejdspladsen - gerne en helt konkret beredskabsplan.
  5. Bliv enige om, hvor man skal klage, og hvor man kan få rådgivning på arbejdspladsen, hvis man bliver udsat for sexchikane. Der skal være andre muligheder end at henvende sig til nærmeste leder, fordi det kan vise sig, at den nærmeste leder er chikanøren.
  6. Formuler klare retningslinjer for, hvordan der kan mægles i konflikter. Få lavet en skriftlig aftale om, at tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanten altid skal være til stede.
  7. Lav en plan for, hvordan man rehabiliterer medarbejdere, der har været udsat for chikane. Har de fx krav på psykologhjælp? Og ret til omplacering eller andre arbejdsopgaver væk fra chikanøren?
  8. Lav klare regler for sanktioner mod seksuel chikane. Det kan være advarsler, omplacering eller afskedigelse. Der skal sendes et signal om, at ingen ustraffet kan udøve seksuel chikane på arbejdspladsen.

 

Kilde: HK’s pjece fra 2016: Sådan tackler du sexchikane. Hent den fulde version

 

#IkkeHosOS

HK/Privat i offensiven mod seksuel chikane. Besøg vores hjemmeside om seksuel chikane, hvor vi har samlet artikler, videoer og andet materiale:
www.hk.dk/stopseksuelchikane