Inquire betyder at udforske og opdage - og i denne sammenhæng at stille spørgsmål, der åbner for nye potentialer og muligheder. Typisk er hv-spørgsmål, altså hvem, hvad, hvordan, hvornår - og indimellem også hvorfor - brugbare, når en sag eller et tema skal belyses, bare man er opmærksom på, at ens ”hvorfor” aldrig kommer til at lyde anklagende, men formuleres på samme åbne måde som de øvrige undersøgende spørgsmål. 

Gøres det godt og respektfuldt, kan den anerkendende tilgang skabe indsigt, udvikling og læring hos samtalepartneren. Og også give mulighed for at skifte perspektiv og vriste sig ud af de snævre tankebaner, de fleste af vores forestillinger og tanker bevæger sig ad.  
Meiken Søndergaard, uddannelseskonsulent og underviser i HK. 

Foto: Jeppe Carlsen

- En væsentlig del af den coachende samtale er anerkendelsen af personen og personens perspektiv. Det betyder, at man ikke nødvendigvis er enige, men at man anerkender både ønsket om forandring og de løsninger eller beslutninger, fokuspersonen når frem til. Sæt dig selv i parentes, og lyt. Og kan man ikke holde sig fra at give et forslag eller et godt råd, så pak det i det mindste ind i et hypotetisk spørgsmål som fx ”kunne man forestille sig at …”. Vores egne forforståelser står hele tiden og banker på i vores hoveder. Træn dig i at lytte, læg mærke til kropssprog, betoning og sindstilstand - og spørg åbent, siger Meiken Søndergaard.

Glem din egen mening
Coachen er altså medskabende og aktiv i samtalen, men ikke instruerende og rådgivende. Det betyder, at coachen også anerkender, at fokuspersonen har brug for hjælp til det, der bedes om hjælp til, og at samtalen derfor aldrig kommer til at handle om at overbevise fokuspersonen om noget som helst.

Forudsætningen for en vellykket coachende samtale er viljen til at sætte sig ind i, hvordan fokuspersonen oplever sin situation, uden at vurdere, om den oplevelse er relevant eller vigtig. Derfor er det også, som Meiken Søndergaard udtrykker det, vigtigt at holde fast i nysgerrigheden og ikke ”forstå for hurtigt”, som vi ofte i ren velvilje ofte er tilbøjelige til. Udgangspunktet er altid en anerkendelse af fokuspersonens perspektiv. Al samtale udgår fra det - og man behøver ikke at være enig.

- Det er svært at lytte med munden fuld af egne ord. At stole på, at fokuspersonen gør, og har gjort, sit bedste i den givne situation, er nødvendigt, men det er også vigtigt, at vi i arbejdet mod en ønsket fremtid ikke bare dvæler ved det oplevede problem, men også fokuserer på det, der tidligere er lykkedes. Fokuserer man på problemer, bliver man klog på det, der ikke virker. Fokuserer man på succes, bliver man bedre til at skabe flere, konstaterer Meiken Søndergaard. 

Vær at vide om coaching

 

4 GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER HOS DEN ANERKENDENDE COACH
// Kan opstille positive forventninger til fokuspersonen. Og forventer, at fokuspersonen besidder ressourcer, der kan anvendes i den aktuelle situation.
// Leder efter den gode erfaring. Og bringer historier frem fra tidligere situationer, hvor noget er lykkedes.
// Hjælper fokuspersonen til at skabe visionen. Og får fokuspersonen til at beskrive det ønskede fremtidsscenarie så detaljeret som muligt.
// Mestrer det værdsættende sprogbrug. Og stiller spørgsmål, der kaster lys over eksisterende ressourcer.

DET ANERKENDENDE MENNESKESYN
Den anerkendende samtale tager udgangspunkt i et menneskesyn, som baserer sig på disse antagelser:
//  Ethvert menneske gør det bedste, han eller hun formår i den givne situation.
// Bag ethvert udsagn ligger en hensigt, som vi må interessere os for i vores kommunikation.
// Forskellige mennesker ser verden fra forskellige positioner og perspektiver.
// Behandle mennesker menneskeligt ved at forsøge at sætte sig i den andens sted.
// Bedre kommunikation skabes ved at være nysgerrig i forhold til den anden persons perspektiv.

COACHING I FEM FASER
Coach Meiken Søndergaard tager udgangspunkt i 5-fasemodellen:
Fase 1: Fokusér. Vælg fokusområde. Noget, fokuspersonen vil opnå - ikke undgå.
Fase 2: Forstå fortiden, og bring de bedste erfaringer frem, eventuelt andres erfaringer.
Fase 3: Forestil dig fremtiden. Skab et ideelt og stærkt billede af fremtiden.
Fase 4: Fastslå det, du vil skabe. Vælg, og forpligt dig på det, du brænder for at realisere.
Fase 5: Frigør handlinger. Lav handlingsplan og aftaler om det, du vil gøre.