Mens lønforskellen mellem kvinder og mænd stort set hvert år er faldet støt og roligt, så står den i år stille. Og hvor forskellen for et år siden var på 10,4 procent, er den nu steget marginalt til 10,5 procent. Det kan man læse af HK’s lønstatistik, som er baseret på indberettede lønoplysninger fra 25.415 HK/Privat-medlemmer.

- Det er ærgerligt, at vi ikke bevæger os nærmere ligelønnen - ikke mindst set i lyset af, at alle jo er enige om, at uligeløn er no-go. Jeg tror ikke på, at der er nogle arbejdsgivere, som bevidst og med åbne øjne giver uligeløn til mænd og kvinder. Men vores kønsopfattelse i forhold til løndannelse er så dybt forankret i fortiden, at du som leder skal være meget bevidst om de ubevidste mekanismer, som sker. Og der er vi ikke langt nok endnu, siger Marianne Vind, der er næstformand i HK/Privat.

En tidligere analyse fra HK/Privat viser, at 60 procent af lønforskellen mellem mænd og kvinder ikke kan forklares, mens de sidste 40 procent skyldes fx forskellige jobfunktioner, jobstatus og anciennitet.  
Illustration af ligeløn

Illustration: Sine Jensen.

 

Momentum for ligestillingen
Men kvinders og mænds løn har generelt nærmet sig hinanden igennem gennem de seneste år. Går vi 10 år tilbage - altså HK/Privat-medlemmernes lønninger i 2007 - tjente mændene 15,8 procent mere end kvinderne, svarende til 4.190 kroner om måneden. Det er i 2017 skrumpet ind til 10,5 procent, svarende til 3.461 kroner.

- Samlet set går det den rigtige vej, men det sker ikke ligefrem med kvantespring. Derfor er det selvfølgelig ekstra ærgerligt, at vi slet ikke bevæger os nærmere i år, siger Marianne Vind, der trods det ser muligheder netop nu.

- Det er et momentum lige nu. Det er mit indtryk, at vi lige nu er et sted, hvor vi ikke var for bare 1-2 år siden i forhold til at tale om ligestilling og de barrierer, man som kvinde står over for. Her tænker jeg selvfølgelig også på #metoo-kampagnen. Det er på en helt ny måde i orden at tale om det her - og det bør også få en effekt i forhold til lønforskellene.

Mere end hvert femte kvindelige HK/Privat-medlem svarede i en Epinion-undersøgelse fra 2017, at de har en oplevelse af, at de tjener mindre end deres mandlige kolleger, selv om de udfører de samme arbejdsopgaver.

- Har du en tillidsrepræsentant, så skal du selvfølgelig gå til hende eller ham med sådan en mistanke. Ellers vil jeg anbefale, at du tager din lønseddel med ned i din lokale HK-afdeling, som kan bore i statistikkerne. Du bør også selv bruge HK’s lønstatistik. Og så snak med dine kolleger om jeres lønninger, siger Marianne Vind.