Torsdag den 1. marts 2018 var en historisk dag i HK Stat, da breve med konfliktvarsel for cirka 2.100 HK-ansatte blev sendt til Moderniseringsstyrelsen.

Forhandlingerne om nye overenskomster #OK18 er nu brudt sammen på hele det offentlige område. I alt er cirka 750.000 ansatte i staten, kommunerne og regionerne dermed berørt.

Formand for HK Stat Rita Bundgaard var torsdagen igennem travlt optaget med at forklare Radioavisen, TV Avisen og en række andre medier, hvorfor det er rimeligt, at HK'ere og andre statsansatte får lidt mere i lønningsposen. HK Stat arbejder stadig for at finde en løsning, understreger hun.

Vi håber stadig på en OK løsning med reel lønfremgang til alle statsansatte. Efter 10 års tilbageholdenhed er 1 procent i reel fremgang hvert år et meget rimeligt udspil, siger hun.

Rita Bundgaard var torsdag klokken 14 til det første møde i Forligsinstitutionen sammen med resten af topforhandlerne på statens område (CFU).

Må ikke referere fra "forligsen"

Man må ikke referere, hvad der bliver forhandlet om inde i Forligsinstitutionen, men efter dagens første møde i "forligsen" med Sophie Løhde og Finansministeriets top forklarede Rita Bundgaard, at forhandlerne på statens område allerede på mandag skal møde i Forligsinstitutionen til de første reelle forhandlinger. 

- Det var et fint startmøde, hvor vi fik hilst på forligsmanden. Et kort møde, hvor hun bad om en orientering fra parterne og inviterede os til forhandling på mandag. Det vil ske under mægling fra forligsmand Mette Christensen, og så håber jeg, at vi kan lande en god aftale.

Unik situation

Forløbet i 2018 er helt usædvanligt. Det er en unik situation, at faglige organisationer for hele den offentlige sektor står så tæt sammen – og at alle 3 områder nu skal forhandle i Forligsinstitutionen. Skulder ved skulder.

Selvom konflikten nu er varslet til start 4. april 2018, kan den stadig blive udsat, hvis forligsmanden ønsker mere tid. Læs mere om mulige forløb i de kommende uger herunder.

Hvorfor varsler man en strejke?

HK Stats overenskomster (OK) med staten udløber den 1. april 2018. Når det ikke lykkes at komme overens med arbejdsgiverne om løn og arbejdsvilkår, er næste skridt, at de faglige organisationer kan varsle konflikt. Det kunne de tidligst en måned før, OK udløber – altså 28. februar.

HK Stat har forberedt OK18 og samlet krav fra medlemmerne i det meste af 2017. Forhandlingerne om OK18 begyndte i december. Siden har Rita Bundgaard sammen med Flemming Vinther og resten af topforhandlerne i CFU forhandlet om nye overenskomster for de cirka 180.000 statsansatte.

Fredag den 23. februar brød forhandlingerne sammen efter en hektisk uge med forhandlinger i Finansministeriet dag og nat.

Hvad handler konflikten om?

Medlemmernes løn og vilkår. Overenskomsterne sikrer løn, ferie, fritid og vilkår. Og der er flere uenigheder. Det er ikke HK Stats forhandlingsstrategi at offentliggøre detaljer fra forhandlingen mens forhandlinger stadig pågår. Vi kan derfor ikke få at vide endnu, hvilke præcise tal og tilbud om løn, Rita Bundgaard og de andre har – eller ikke har – set på forhandlingsbordet i Finansministeriet.

Da forhandlingerne fredag brød sammen, sagde Rita Bundgaard blandt andet:

- Vores medlemmer har efter 3 kriseoverenskomster med beskedne lønstigninger en naturlig forventning om at få del i det opsving, som dansk økonomi tydeligvis er inde i. Derfor har vi krævet lønstigninger, som kan sikre alle en lille fremgang i reallønnen. Det har ministeren indtil nu ikke villet levere.

Dagbladet Politiken har skrevet, at CFU’s udspil til staten om løn lyder på 8,2 procents stigning over 3 år. Inflationen ventes i perioden fra 2018-2020 at være omkring 5 procent.

Hvor mange skal strejke?

HK Stat har varslet konflikt for 2.100. Strejkevarsler er sendt fra de faglige organisationer på tværs af de offentlige områder. De gælder for 10-15 procent af de offentligt ansatte indenfor organisationerne på både det statslige, kommunale og det regionale område – og vil dermed omfatte omkring 100.000 offentligt ansatte fra forskellige faggrupper.

Hver enkelt faglig organisation beslutter, hvilke grupper, de vil udtage til en strejke. I HK Stat har bestyrelsen besluttet en række kriterier. Det kan du læse mere om her: 2.100 HK'ere på vej i konflikt

Som svar på arbejdstagernes strejkevarsel, kan arbejdsgiverne varsle en lockout, som det skete i folkeskolen i 2013. Hvis det sker, kan det gælde størstedelen af de 750.000 offentligt ansatte. Men en række vitale funktioner kan IKKE strejke.

Hvornår begynder en strejke?

Konfliktvarslerne afgives typisk med en måneds varsel, så eventuelle konflikter vil tidligst gå i gang først i april. I HK Stat og Kommunal varsles strejken til at begynde den 4. april. Det ventes andre organisationer også at gøre.

Forligsmand Mette Christensen har meget vide rammer og kan beslutte at udsætte konflikten 2 gange 14 dage, hvilket betyder, at konflikterne i så fald kan træde i kraft medio april eller primo maj.

Kan jeg nå at blive medlem?

En måned før konfliktstart er sidste chance for være #stærkeresammen og melde sig i HK Stat, og samtidig være sikker på at blive omfattet af HK’s konfliktstøtte. #skuldervedskulder

SCENARIER for en KONFLIKT

Den 28. februar var den første dag i OK18-forhandlingerne, hvor en konflikt kunne varsles. Konflikt er fra fredag den 2. marts varslet til at starte onsdag den 4. april 2018 (skal varsles med en måneds varsel).
 
Forligsmanden indkalder til drøftelser i Forligsinstitutionen. Det første orienterende møde fandt sted torsdag den 1. marts. Derefter kan møder indkaldes med kort varsel.
 
Næste møde på statens område er mandag den 5. marts. Forligsmanden kan udsætte konflikten med 2 uger (og i særlige tilfælde med yderligere 2 uger) Efter forhandlingerne i Forligsinstitutionen kan forligsmanden fremsætte en såkaldt mæglingsskitse til afstemning. Eller hun kan konstatere, at der ikke er grundlag for det.
 
Hvis forligsmanden ikke fremsætter en mæglingsskitse, kan konflikten træde i kraft den 4. april eller på 5. dagen efter udløbet af udsættelsen (2 uger), dvs. mandag den 23. april 2018.
 
En konflikt vil løbe, indtil parterne indgår forlig, eller Folketinget foretager et lovindgreb, som det skete på skoleområdet i 2013.

Kan der stadig komme en afstemning?

Ja. I Forligsinstitutionen er det nu Mette Christensens opgave at lytte til sagens parter – og forsøge at få dem til at finde løsninger. Hvis forligsmanden fremsætter en mæglingsskitse, vil hun samtidig fastsætte en frist for afstemningen (typisk på 3 uger). Dermed skal alle medlemmer stemme om det forslag, der ligger på bordet. Hvis mæglingsskitsen forkastes ved afstemning, kan konflikten træde i kraft på 5. dagen efter fristens udløb.

Hvad arbejder HK Stat for nu?

Rita Bundgaard håber stadig, at det ved forligsmandens mellemkomst vil lykkes at finde en løsning, som begge parter bakker op om.  

Flere spørgsmål?

HK Stat har lavet en omfattende konfliktguide, der går i detaljer med mange flere spørgsmål. Den udbygges løbende.