”Som klubformand for HK’erne i PostNord Danmark er jeg skuffet over vægtgrænsen” siger Eigil Johannesen, som også er bestyrelsesmedlem i branchesektionen.

”Vi ønsker en regulering af hele sektoren. Øget internethandel betyder flere og flere pakker, og det skal ikke være en branche, hvor overenskomstansatte chauffører udkonkurreres af såkaldte selvstændige vognmænd”.

Transportministeriet har sendt et nyt lovforslag i høring om godskørselstilladelser for varebiler. Det foreslås, at varebiler med en tilladt totalvægt mere end 2000 kg have en godskørselstilladelse, hvis de udfører godskørsel mod betaling for levering af pakker eller stykgods på mindst 11 kg pr. stykgods.

Med lovforslaget skal varebilsvognmanden gennemgå et vognmandskursus, og chaufførerne skal have et chaufføruddannelsesbevis til varebiler og en lovpligtig efteruddannelse. Derudover er der krav til kapital og god vandel samt aflønning af chaufførerne i overensstemmelse med godskørselslovens §6 stk. 3.

I DI Transport undrer branchedirektør Michael Svane sig over, grænsen på 11 kilo per styk stykgods i lovforslaget.

Jeg må tilstå, at jeg har mere end svært ved at se, hvordan man kan kontrollere overholdelsen af en vægtgrænse på 11 kg. En pakke på 10 kg må alle køre med. Men hvis du kører med en pakke på 11 kg uden tilladelse, udfører du ulovlig godskørsel. Det koster 35.000 kr. i bøde.
Hvem kan forstå dette? Jeg kan ikke,« slutter branchedirektøren.