God adfærd i det offentlige handler om offentligt ansattes adfærd og behandler god adfærd igennem en række eksempler.

Formålet med vejledningen er både at udbrede kendskabet til og skabe klarhed over de regler, der gælder for offentligt ansatte. 

Ud over en sproglig tilpasning er der kommet nye emner ind. 

Nyt afsnit om økonomisk forvaltning

Det handler fx om et nyt kapitel om forsvarlig økonomisk forvaltning, og kapitlerne i 2007-vejledningen om ansvar og ansattes reaktionsmuligheder er blevet samlet i et kapitel om ansvar, pligter og rettigheder.

Kapitlet om økonomisk forvaltninger omhandler fx om repræsentationsudgifter, indkøb, tjenesterejser og udgiftsdokumentation.

I det hele taget er Henrik Gammelgaard, juridisk konsulent i HK Kommunal godt tilfreds med opdateringen.

- Vejledningen har fået mere fokus på at orientere den ansatte og taler mere om den ansatte frem for overordnet om den offentlige forvaltning. Det gør det lettere for den ansatte at se, hvad der forventes af den enkelte, og hvilke betydende regler der gælder.

Mange præciseringer med eksempler

Han hæfter sig også ved de nye præciseringer, samt mange lærerige konkrete eksempler. For eksempel at afsnittet om instruktionsbeføjelse er blevet mere klart og præcist, afsnittet om offentligt ansattes ytringsfrihed er blevet udbygget, afsnittet om gaver og andre fordele er blevet udbygget og det præciseres, at det både er gaver og andre fordele, man som udgangspunkt ikke må modtage som offentligt ansat.

Kort sagt er følgende emner beskrevet i vejledningen:

  • Instruktionsbeføjelse
  • Ytringsfrihed
  • Tavshedspligt
  • Habilitet
  • Gaver og andre fordele
  • Bibeskæftigelse
  • Pligter, ansvar og rettigheder
  • Forsvarlig økonomisk forvaltning