Rita og Flemming Soldat

HK Stat-formand Rita Bundgaard og chefforhandler Flemming Vinther er på trapperne i Forligsinstitutionen. Foto: Sif Meincke.

Hvad sker der lige nu?

De statsansattes forhandlere forbereder sig på næste møde i Forligsinstitutionen.

Mandag den 5. marts var de statsansattes topforhandlere og innovationsminister Sophie Løhde med embedsmænd til et første møde med forligsmand Mette Christensen i Forligsinstitutionen på Sankt Annæ Plads i København. Forligsmanden har til opgave at mægle mellem parterne. Hvis hun finder grundlag for det, kan hun udsætte de varslede strejker to gange to uger.

Forhandlerne er pålagt tavshed om, hvad de taler med forligsmanden og hinanden om. Men det er ingen hemmelighed, at parterne er indkaldt til nyt møde om de indtil videre resultatløse forhandlinger om nye overenskomster for 180.000 statsansatte. Næste møde for statens forhandlere bliver på mandag den 12. marts, oplyser HK Stats formand Rita Bundgaard.

'Det var lang tid. Har de mon fået lektier for?' lød en kommentar til nyheden, da HK Statbladets redaktion lagde en opdatering på HK Stats Facebook-side om den ugelange pause før næste møde i Forligsinstitutionen.

'Seriøst, se nu at få lavet den aftale. Sker sku’ da aldrig, hvis der skal gå en uge hver gang inden I mødes. Så jeg håber den strejke bliver udsat 2x14 dage,' stod der i en anden kommentar. Utålmodigheden fremgik også tydeligt af et animeret foto af et barn, der trommer i bordet.

Rita Bundgaard, formand for HK Stat, forstår, hvis nogle medlemmer er utålmodige og håber på en snarlig løsning i Forligsinstitutionen.

- Jeg er er også opsat på at komme videre med forhandlinger og vil meget gerne indgå en god aftale om løn- og arbejdsvilkår. Men nu er det alene forligsmanden, der styrer forløbet, og vi parter – både arbejdsgivere og lønmodtagerrepræsentanter – må rette ind og lave vores hjemmearbejde, før klokken igen ringer ind hos Mette Christensen, siger hun med et smil.

- Man skal også være opmærksom på, at forligsmanden har møder med parterne på det kommunale og det regionale område. I dag (6. marts, red.) er lærerne i Forligsinstitutionen, fortæller Rita Bundgaard.

Hvad hun og kollegerne forbereder sig på til mandagens møde, kan Rita Bundgaard ikke løfte sløret for. Hun nøjes med at understrege, at hun og de øvrige topforhandlere for de statsansatte fortsat ønsker en aftale frem for en konflikt.

 

Hvad siger topforhandlerne lige nu?

Om hvad der foregår i Forligsinstitutionen, siger de ingenting. Det må de nemlig ikke. Men om baggrunden for de varslede strejker taler de gerne. I dagens Politiken forklarer Flemming Vinther, Grete Christensen og Anders Bondo Christensen, chefforhandlere for henholdsvis de statsansatte, de regionalt ansatte og de kommunalt ansatte, hvorfor titusindevis af deres medlemmer er klar til at strejke.

'Vi beklager ulejligheden, men vi har ikke noget valg,' skriver de tre.

'Vi bliver nødt til at sige fra og vise arbejdsgiverne, at vi ikke vil acceptere flere forringelser.'

De tre topforhandlere slår fast, at de ansatte ikke kan presses mere, og at danskernes fælles velfærd ikke kan holde til, at »vi skaber et B-arbejdsmarked, hvor vi ikke kan tiltrække dygtige og engagerede ansatte, fordi arbejdsvilkårene er for dårlige.«

'Det er på tide,' skriver de videre i indlægget, 'at vi investerer i den offentlige sektor og i de dedikerede ansatte, der hver dag arbejder for at få den til at hænge sammen. Det er på tide, at politikerne begynder at se medarbejderne som en ressource, der kan være med til at sikre kvalitet i den offentlige velfærd i stedet for en udgift, der skal minimeres i et regneark.'

Det lange indlæg beskriver, hvordan forhandlerne oplever arbejdsgivermodparterne i regioner, kommuner og stat.

'Vi bliver stillet over for krav om forringelser som udgangspunkt for forhandlingerne. Vi skal aflevere eksisterende rettigheder ved døren, inden vi kan gå i gang med at forhandle. For arbejdsgiverne handler overenskomstforhandlingerne om at skære i den offentlige sektor ved at forringe offentligt ansattes vilkår,' lyder kritikken fra Vinther, Christensen og Bondo.

De tre store udeståender i OK-forhandlingerne er lønnen, en sikring af den betalte spisepause (som ER skrevet ind i HK Stats overenskomst med staten) for alle og en forhandlet aftale om skolelærernes arbejdstid. Om de tre knaster skriver topforhandlerne:

'Lærere og undervisere har foreslået at lave en arbejdstidsaftale med arbejdsgiverne, som giver dem regler, der svarer til det, alle andre offentligt ansatte har. En lang række ansatte i både stat, regioner og kommuner kan ikke få sikret den betalte spisepause, som Finansministeriet gennem udtalelser har sået tvivl om, og de risikerer dermed at blive sat 2,5 timer op i arbejdstid uden ekstra løn, og alle offentligt ansatte får at vide, at deres løn er løbet fra de private, og at der er et løngab, de skal betale tilbage.'

'Derfor', fastslår de tre chefforhandlere, 'har over 100 organisationer, der repræsenterer samtlige offentligt ansatte, lige fra overlægen til renovationsarbejderen, pædagogen og fængselsbetjenten, i fællesskab varslet konflikt i både kommuner, regioner og staten. Vi står sammen om at fortælle arbejdsgiverne, at de ikke kan spille os ud imod hinanden. For os handler forhandlingerne om at sikre vores medlemmers vilkår, så de kan være med til at sikre kvalitet og udvikling af den offentlige sektor.'

Du kan læse hele indlægget på Politiken, hvis du er abonnent, og på Dansk Sygepleråds hjemmeside: OK18 en løsning for alle 

Hvad siger Løhde?

Mens kommunernes topforhandler, Michael Ziegler, har raslet voldsomt med sablen og truer med at lockoute de kommunalt ansatte som modtræk til den varslede strejke, afviser innovationsminister Sophie Løhde i en skriftlig kommentar til mediet Altinget, at hun vil varsle lockout over for de statsansatte tirsdag. Men Moderniseringsstyrelsen holder ifølge mediet løbende øje med, hvordan de varslede strejker vil ramme den offentlige sektor.

Innovationsministeren giver udtryk for, at et forlig efter hendes mening er muligt. Fx siger hun om spørgsmålet om lønudviklingen i en kommende overenskomst:

- For mig at se bør det være muligt at nå til enighed om lønspørgsmålet, hvor vi har tilbudt en lønudvikling, der overordnet set svarer til forliget på det private arbejdsmarked.

Rita Bundgaard kalder den melding for elastik i metermål.

- Problemet er, at Sophie Løhde taler om en samlet ramme for en overenskomstfornyelse. Altså hvor mange procenter og promiller, en ny OK samlet koster staten ekstra. Men med i den ramme bliver regnet blandt andet lokalt aftalte lønstigninger og andre udgifter, som vores medlemmer i HK Stat ikke nødvendigvis får nogen andel i. For mig er det afgørende, at det enkelte medlem oplever en fremgang i reallønnen i de kommende år. Det kræver generelle lønstigninger til alle på et niveau, som er højere end det, Løhde hidtil har præsenteret os for. 

Nedtælling til konflikt

Følg med her