De statsansatte HK'ere står måske foran deres første arbejdskonflikt nogensinde. Foto: Jytte Gaardsted

Mellem klokken 16 og 17 begynder medlemmerne at sive ind fra nær og fjern i HK Østjyllands domicil i Aarhus-forstaden Brabrand. I kantinen er der dækket op til generalforsamling med buffet á steg og flødekartofter i tern. Og med den obligatoriske sangtekst til ’Når jeg ser et rødt flag smælde’

Inden forsamlingen bryder ud i sang og åbner generalforsamlingen, er det 80 menneskers bestik mod tallerken-lyde og uformel konfliktsnak, der går henover bordene, som dominerer den fyldte kantine. Konflikt eller ej? Hvem bliver udtaget? Er der penge i strejkekassen? Hvad er status i forhandlingerne? Det er de spørgsmål, som HK’erne dissekerer rundt om bordene.

To generationer af fagbevægelsen

Var forsamlingen en gymnasieklasse, ville drengene gnide sig i hænderne. Ved et kig udover forsamlingen er overvægten af østrogen ikke til at overse. Det er repræsentativt for hele HK Stats medlemsskare, hvor kun ¼ er af hankøn.

På et af generalforsamlingens hvide borde sidder Bente og Line på henholdsvis 57 og 31 år. Målt på aldersforskellen kunne de sagtens være mere mor og datter. Det er første gang, de møder hinanden, selvom deres indbyrdes kemi kunne give indtryk af et længere bekendtskab.

Line Lynge Fuglsang, 31, er til daglig projektanalytiker og tillidsrepræsentant hos Vejdirektoratet i Skanderborg. På aftenens generalforsamling bliver hun valgt som suppleant i HK Stat Østjyllands sektorbestyrelse.

- Der er en overvægt af bestyrelsesmedlemmer fra uddannelsesinstitutioner i Aarhus, så jeg kunne godt tænke mig, at bestyrelsen havde flere forskellige sider repræsenteret, siger hun.

Hendes sidemand er Bente Lund-Laursen på 57. Hun er tidligere medlem af sektorbestyrelsen i HK Stat Østjylland, men er her i år som menig HK Stat-medlem og erfaren generalforsamlingsgænger. Til daglig er hun administrativ medarbejder på erhvervsskolen Viden Djurs i Ebeltoft på Djursland.

Hun fornemmer, at der er opbakning til en eventuel konflikt ude på hendes arbejdsplads, men som alle andre er hun og Line kommet for at blive klogere på, hvad der er op og ned i forhandlingerne.

Punkt 7

Da de 6 første formelle på punkter på dagsordenen er ovre, er det tid til punkt 7 på dagsordenen. OK18:

Det er ikke kun i HK Østjyllands kantine i Brabrand, at konfliktsnakken kører på fulde drøn. Også mediernes linser har været rettet mod OK18-forhandlingerne. Samme dag har næstformanden i HK Stat Østjylland, Helle Colding Seiersen, medvirket i et indslag i TV-Avisen fra sin arbejdsplads på Aarhus Universitet. Til stor begejstring i forsamlingen går hendes budskab om mere i løn rent igennem.

- Så kan man sige, at 500 kroner om måneden ikke lyder af så meget, men for de HK’ere, jeg repræsenterer, som ikke er så højt lønnet, betyder 500 kroner om måneden noget, lyder et af budskaberne oppe fra lærredet med klapsalver og hujen til følge.

Manden med svarene

Svarene til de fremmødte HK’ere har ladet vente på sig, indtil HK Stats næstformand Peter Raben tager ordet. En erfaren fagforeningsrotte i sin bedste alder med en lidt kortere version af en Beatles-frisure.

Hans stemme skærer gennem lokalet. Det er som om, at han taler til en femcifrede masse af demonstranter på Christiansborgs slotsplads. Men han opremser såmænd bare præmisserne til Sophie Løhde, hvis fagbevægelsen skal genoptage forhandlingerne og droppe konflikten, der tidligere på dagen blev varslet.

- Et forslag til en ramme, der forbedrer reallønnen!

- Afskaffelse af privatlønsværnet!

- En permanent løsning af den betalte spisepause!

Sker det ikke, tordner næstformanden, er man i HK klar til en konflikt:

 

- Selv om vi foretrækker en forhandlet løsning, er vi også parat til at tage en konflikt, hvis det bliver nødvendigt. Derfor varsler vi strejke fra 4. april – onsdag efter påske. Så påskeferien er fredet; men derefter kan det gå løs.

- Vi og de andre organisationer på både det statslige, kommunale og regionale område varsler i koordination med hinanden i første omgang 10-15 procent af medlemmerne rundt i hele landet i strejke. Det skal være steder, hvor omverdenen oplever, at vi er fraværende.

- Det har været et stort arbejde med grundige overvejelser at finde de rette arbejdspladser og medarbejdergrupper og på korrekt vis varsle arbejdsgiver, hvilket sker her i eftermiddag. Kuverterne bliver pakket i disse minutter eller er måske afsendt!

Peter Raben var klar i mæglet overfor medlemmerne og Sophie Løhde. Foto: Jytte Gaardsted

Næstformandens tale til forsamlingen giver anledning til aktivitet blandt de forsamlede medlemmer. Et par medlemmer giver udtryk for deres bekymringer om arbejdsgiversidens kreative talgymnastik og nedladende retorik overfor de offentligt ansatte.

Peter Raben erklærer sig enig med medlemmerne og opfordrer til at blande sig i debatter på Facebook og på avisernes debatsider. Og ikke mindst at tale om sagen med venner, familie og dem, man møder på sin vej.

-Det var en fin generalforsamling med gode indlæg, der var meget givende, siger Line Lynge Fuglsang. Bente Lund-Laursen hæftede sig ved at svarene på spørgsmålene til den mulige konflikt giver ro på.

- Det var rigtig godt, at Peter kom med nogle svar. Det giver ro. Det viser, at HK er tæt på os og ikke bare er nogle, der sidder ovre i København, siger hun.

Om konflikten bliver til virkelighed, kan næstformanden selvsagt ikke svare på, selvom medlemmerne nok gerne havde taget denne afklaring med sig i disse dage, hvor man ikke ved, hvad morgendagen bringer. I stedet må de nøjes med lidt chokoladekarameller til lommen, inden de træder ud i den østjyske aftenkulde.

Generalforsamling i HK Stat Østjylland  2018

 

Formand Bent klim Johansen blev efter at have aflagt sin beretning genvalgt som formand for de næste 2 år

Karin holm Therkildsen, Berit Prindahlsen, Claus Lorentzen og Marianne Nuur fik genvalg til bestyrelsen

Yvette Dyhr og Line Lynge Fuglsang blev valgt som suppleanter for 1 år