Finansministeriets regnemaskine har igen været i brug.

 

I den seneste tid har der svirret rygter om, at innovationsminister Sophie Løhde ville lockoute de statsansatte i kølvandet på, at fagbevægelsen i sidste uge valgte at varsle konflikt for de statsansatte. Nu er det blevet en realitet, at Finansministeriet lockouter 120.000 statsansatte med virkning fra den 10. april, hvis der ikke findes en løsning i forligsinstitutionen mellem parterne.

Beslutningen om at lockoute 120.000 ansatte i staten, skal ifølge Sophie Løhde ses som et ’passende modsvar’ til de 18.000 statsansatte, som fagbevægelsen i sidste uge valgte at udtage til konflikt gældende fra 4. april.

Spørgsmål er, hvordan en lockout af 120.000 er et passende modsvar, som Sophie Løhde formulerede det på pressemødet, til de 18.000 ansatte, som fagbevægelsen har udtaget til en mulig konflikt. Ifølge Sophie Løhde og departementschef i Finansministeriet Martin Præstegaard skyldes det, at de 18.000, som fagbevægelsen har varslet til konflikt, vil ramme væsentlige dele af statens kernefunktioner.

- De 10 procent af de statsansatte som fagbevægelsen har udtaget til konflikt er nøje udvalgt til målrettet og effektfuldt at lukke statens vigtige funktioner ned, herunder kødkontrollen og togtrafikken, sagde Sophie Løhde (V) ved pressemødet.

Hun ville efterfølgende ikke komme nærmere ind på, hvordan lockouten af 120.000 statsansatte vil påvirke danskernes hverdag, men slog fast, at man ønsker at finde en løsning på forhandlingsbordet og ikke håber på en konflikt.

- Man kan ikke sammenligne de to tal

På pressemødets tekniske gennemgang af de konkrete detaljer i lockouten spurgte HK Stat finansministeriets departementschef, Martin Præstegaard, hvordan en lockout af 120.000 statsansatte har samme virkning som strejkevarslet, der kun omfatter 18.000.

Hvordan kan en konflikt med 18.000 sidestilles med at lockoute 120.000 medarbejdere i staten?

- Vi synes, det er et passende svar på det strejkevarsel, vi har modtaget. Vi kigger ikke på antallet af medarbejdere. Men på karakteren og skadevirkningen af de funktioner, der er blevet udtaget til konflikt.

Så du siger, at 18.000 er lige så mange som 120.000?

- Ja, det er vores modsvar. Vi ville aldrig lockoute de mest vitale dele af staten. Det siger sig selv, at det vil skade samfundsøkonomien. Modsvarende har fagbevægelsen en interesse i at ramme så effektivt som muligt for færrest mulige penge. Så derfor kan man ikke sammenligne de ti procent med 120.000.

Men det er jo det, I gør?

- Man måler ikke forholdet i antallet af medarbejdere.

Men det kan man jo godt?

- Det kan du godt, men det er ikke den korrekte måde at gøre det på. Fagbevægelsen har lavet et veldesignet strejkevarsel, og det er det, vi modsvarer.

I samme ombæring fortalte Moderniseringsstyrelsens direktør Poul Taankvist, at man fra statens side ikke har lavet beregninger på, hvor meget man forventer at spare i løn, hvis lockouten træder i kraft.

Der er i alt 180.000 ansatte i staten, men 60.000 af dem er tjenestemænd og ledere, som er friholdt fra at tage del i en eventuel arbejdskonflikt.