Connie Ellen Stellfeld, Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen


- Forhandling handler om 'give and take', ellers er det jo blot 'krav og modkrav', hvilket er fuldstændig nytteløst. Der skal ikke være tvivl om, at vi almindelige medarbejdere naturligvis også ønsker at være med i opsvinget, og at dette kun kan opnås ved reelle lønstigninger.

- Strejke og lockout er begge helt legitime midler, men de er også ekstreme, set fra en almindelig medarbejders stol. Når mange af os er medlem af en fagforening, er det blandt andet fordi, vi ønsker at værne om og støtte op om den danske model. Historisk set er HK ikke kendt for strejke, så dét, at HK går sammen med andre organisationer i et større samarbejde – netop for at bevare den danske model – må alt andet lige give genklang. Og her er HK's slogan sandt: Sammen er du stærkere.

Connie HK OK!8
 

- Hele situationen er lidt surrealistisk. I mine efterhånden mange år på arbejdsmarkedet har jeg aldrig prøvet at strejke, så jeg er på bar bund. Der skal ikke være tvivl om, at jeg allermest håber på et forlig, der kan stille alle mere eller mindre tilfredse. 

Foto: Mikkel Østergaard

 

 

 

Karina Nicolaisen, HK'er udtaget til strejke OK18 

Karina Nicolaisen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Jeg synes, det er en enormt spændende tid. Det er lidt som at læse en krimi, hvor man ikke aner, hvor historien bevæger sig hen eller ender!
 
- Jeg håber uden tvivl, at Forligsinstitutionen kan løse op for hårdknuderne, og at vi alle kan få et tilfredsstillende resultat – uden hverken strejke eller lockout. 


Foto: Helga Theilgaard

 

 

 

 

ROBERTH LAURITS NIELSEN, TRAFIKLEDER I BANEDANMARK

 

-  Jeg tænker, at det er rigtig trist, at vi står i en situation, hvor der er lagt op til konflikt/lockout af medarbejdere i staten. Jeg undrer mig over, at ministeren står og udtaler, at mine kolleger og jeg har et rigtig vigtigt arbejde for samfundet, og det er nærmest livsvigtigt for staten, at togtrafikken kører som den skal, men samtidig vil ministeren ikke tillade mine kolleger og mig at have nogle rimelige forhold at arbejde under. Moderniseringsstyrelsen har gennem de sidste par år strammet skruen mere og mere.  

 

Roberth HK'er OK18

-  Det er, så vidt jeg ved, første gang i jernbanens 150-årige historie, at trafiklederne nedlægger arbejdet, så det er virkelig ikke noget, der er hverdag for os. Det, jeg hører fra mine kolleger, er, at de allerhelst vil passe deres arbejde og sørge for, at passager- og godstog kan komme sikkert frem på jernbanen. De er kede af, at vi på denne måde kommer til at genere passagererne. Vi håber, at passagererne vil bære over med os. Vi ved godt, at det gør rigtig mange menneskers hverdag meget besværlig. Men omvendt vil vi også gerne havde nogle gode arbejdsforhold.

Foto: Jesper Voldgaard

 

Solvej HK'er OK18 

Solvej Liimakka Laue, landbrugsstyrelsen, augustenborg

 

-  Jeg oplevede storkonflikten i 1998. Når jeg tænker tilbage, kan jeg genskabe følelsen af sammenhold. Det styrker min overbevisning om, hvor vigtigt det er, at vi står sammen på både godt ondt.

-  Det glæder mig, at HK kæmper for vores sag og er vedholdende. Mit ønske er, at parterne kommer frem til et forlig, som alle kan være tilfredse med og har det godt med.

 

Foto: Mikkel Østergaard