En strejke for 10 procent bliver nu mødt med en lockout for to ud af tre statslige ansatte. Innovationsminister Sophie Løhde fortalte onsdag den 7. marts kort efter klokken 11, at staten vil lockoute 121.000 statsansatte.

Pressen har dermed fået lockoutvarslet, før HK Stat har modtaget nogen form for officiel henvendelse fra de statslige arbejdsgivere i Finansministeriet. HK Stat ved derfor endnu ikke, hvem de få er, som er undtaget fra konflikten, oplyser HK Stats faglige afdeling.

- Vi bestræber os på at fortælle medlemmerne, hvad vi ved, så hurtigt som muligt, men da vi kun har fået pressematerialet – og først har fået det samtidig med alle andre, så er der desværre meget, vi ikke ved endnu. Vi beder derfor vores medlemmer have tålmodighed og rette spørgsmål mod deres arbejdsgiver nu og her. Vi vil kommunikere på hk.dk og i ekstraordinære nyhedsbreve, så snart vi kan. Det arbejder vi på højtryk for, siger sekretariatschef i HK Stat Jan Erik Rasmussen.

Medlemmer af HK Stat, som bliver lockoutet fra 10. april, vil modtage samme konfliktstøtte fra HK, som medlemmer, der er varslet i strejke fra 4. april. Støtten svarer til medlemmets normale løn minus arbejdsmarkedsbidrag og ATP. HK betaler ikke arbejdsgiverens normale pensionsbidrag under konflikten. Det er HK's hovedbestyrelse, som fastsætter konfliktstøtten.

Konflikt kan stadig blive afblæst

Lockouten, der vil omfatte 120.000 ansatte i staten, kan træde i kraft den 10. april. Det er 6 dage efter, at de faglige organisationers strejker kan begynde. I alt 180.000 er ansat i staten. 50.000 er tjenestemænd og derfor friholdt for konflikt. De sidste 10.000 medarbejdere vurderes at have en særlig rolle for at varetage statens sikkerhed og er derfor undtaget fra lockout-varsel. Det skriver DR.

- På mandag fortsætter forhandlingerne i Forligsinstitutionen, og såvel strejke som konflikt kan stadig nå at blive afblæst. Jeg håber stadig, at vi finder en forhandlet løsning i Forligsinstitutionen. Det er alle bedst tjent med, siger Rita Bundgaard, som er formand for de 21.000 erhvervsaktive HK-medlemmer i staten.

- Som borger i Danmark er jeg skuffet over at være en del af et demokrati, der opfører sig på den måde. Hvem er det lige, der gambler med velfærdssamfundet? 

Danske Regioner og Kommunernes Landsforening varslede også lockout 7. marts.

Man kan følge HK Stat på Facebook.com/hkdkstat og Twitter. 

 

Læs også pressemeddelelsen, hvor Rita Bundgaard tordner mod Løhdes lockout: HK Stat: Omfattende lockout er en unødig eskalering

 

Fakta

52.000 af de statsansatte er enten på chefkontrakt eller ansat som tjenestemænd eller under tjenestemandslignende forhold. Derfor kan og må de ikke strejke, og de vil i sagens natur heller ikke blive lockoutet. De tjenestemandsansatte tæller blandt andre en stor del af forsvaret og politiet.

Derudover har Moderniseringsstyrelsen besluttet at friholde cirka 800 ansatte fra konflikt, fordi de har særligt kritiske arbejdsopgaver. Det gælder blandt andet ansatte ved Udenrigsministeriets vagttelefon, vaccineforsyningen og dem, der udsteder pas.
 
Ansatte ved Fødevarestyrelsens kødkontrol er også friholdt fra en lockout for at undgå, at eksporten bliver ramt. Her har arbejdstagerne til gengæld varslet strejke, og derfor vil der ikke blive udført kontroller, med mindre parterne kan blive enige om at holde området ude af konflikten.
 
Af de tilbageværende 121.000 arbejder en meget stor del på statslige uddannelsesinstitutioner som universiteter, gymnasier og erhvervsskoler.

Personalet på frie grundskoler og efterskoler er også omfattet af lockouten. Selvom de ikke er ansat af staten, er deres overenskomst en del af forhandlingerne.
 
Derudover vil lockouten også ramme langt de fleste ansatte i ministerier og styrelser.