Claus Solvig stiller op som medarbejderrepræsentant i Coop Danmarks bestyrelse. Foto: Søren Svendsen.

Claus Solvig kender i forvejen jobbet som medarbejderrepræsentant i Coop Danmarks bestyrelse. Han blev første gang valgt af kollegerne i 2002. Nu genopstiller han, fordi han vil fastholde indflydelsen og bruge den indsigt og de erfaringer, han har opnået i bestyrelsesarbejdet.

- Som medarbejdervalgt i bestyrelsen arbejder jeg ikke blot for, at medarbejderne har reel indflydelse. Jeg sikrer også, at bestyrelsen får indsigt i medarbejdernes hverdag, udfordringer og problemstillinger, siger Claus Solvig.

Claus Solvig kender udfordringerne og problemstillingerne bedre end de fleste. Han er formand for Coop Faglig, der er paraplyorganisation for alle de faglige klubber i Coop. Han blev første gang valgt som tillidsrepræsentant i 1996, og han har et engagement, der brænder stærkt for fællesskabet og troen på, at fagligt arbejde gør en forskel, når det kommer til at sikre anstændige løn- og arbejdsforhold.

Det er i bestyrelsen, jeg kæmper for, at de faglige klubber altid er medspillere i forhold til HR-strategien. Det er i bestyrelsen, jeg kan gøre en indsats for mere uddannelse og udvikling til mine kolleger
- Claus Solvig, kandidat til medarbejderrepræsentant i Coop Danmarks bestyrelse

- Det er afgørende for mit arbejde som formand i Coop Faglig, at jeg er med i bestyrelsen. Det er i bestyrelsen, jeg kæmper for, at de faglige klubber altid er medspillere i forhold til HR-strategien. Det er i bestyrelsen, jeg kan gøre en indsats for mere uddannelse og udvikling til mine kolleger. Og det er i bestyrelsen, jeg kan bringe medarbejdernes argumenter og synspunkter med til bordet, siger Claus Solvig.

Claus Solvig er kendt som ihærdig forhandler, der ikke er til at løbe om hjørner med. Han har uddannet sig til at kunne matche den øvrige bestyrelse, bl.a. har han en akademimerkonom i ledelse og har gennemført uddannelse i professionelt bestyrelsesarbejde. Men mest af alt betegner kolleger Claus Solvig som en tillidsrepræsentant af både navn og gavn – en, man kan regne med, og en, der altid vil sine kolleger det bedste.

 

kort om MEDARBEJDERvalget til
Coop Danmark A/S’ bestyrelse

Hvem kan stemme?
Medarbejdere i Coop Danmark har mulighed for at stemme.

Hvornår kan man stemme?
Du kan stemme fra den 7.-16. marts 2018.

Hvordan stemmer man?
Alle medarbejdere med valgret har modtaget en meddelelse om valget samt et link til elektronisk stemmeafgivelse i deres e-boks 7. marts.

LÆS OGSÅ: Derfor skal du stemme på Ulla Jensen som suppleant