Ulla Jensen stiller op som medarbejdervalgt suppleant i Coop Danmarks bestyrelse. Foto: Søren Svendsen.

Ulla Jensen går målrettet efter at gøre sine kollegers indflydelse gældende. Den bedste måde at opnå og fastholde indflydelsen er ved at sikre, at de faglige klubber er repræsenteret i Coop Danmarks bestyrelse:

- Som tillidsrepræsentant og formand for LIB (Landsklubben Irma Butikker) er det en af mine allervigtigste opgaver at sørge for, at medarbejdernes stemmer bliver hørt. Vi skal sidde med, når der bliver truffet beslutninger om vores arbejdsplads, siger Ulla Jensen.

Ulla Jensen genopstiller som suppleant til Coop Danmarks bestyrelse, og hun opfordrer både sine Irma-kolleger og alle andre medarbejdere i Coop til at tage stilling og bruge stemmeretten. Som medarbejder har du to stemmer: Du kan stemme på en medarbejderrepræsentant og på en suppleant.

Ulla Jensen er opstillet som suppleant, og hun anbefaler at sætte kryds ved Claus Solvig som medarbejderrepræsentant. Claus Solvig er formand for Coop Faglig, der samler alle de faglige klubber i Coop.

- Vores landsklub (LIB) er en af de stærke faglige klubber i Coop. Hvis vi både får valgt en suppleant fra Irma og Claus som medarbejderrepræsentant, stiller vi med det stærkeste hold over for den øvrige bestyrelse i Coop, siger Ulla Jensen. 

Det en af mine allervigtigste opgaver at sørge for, at medarbejdernes stemmer bliver hørt
- Ulla Jensen, stiller op som suppleant til Coop Danmarks bestyrelse

Det er ikke ligegyldigt, hvem der kommer til at være medarbejdernes talerør i bestyrelsen, understreger Ulla Jensen:

- Hvis vi vil gøre vores fælles arbejdsplads endnu bedre, skal vi vise, at vi har et stærkt sammenhold i det faglige fællesskab. Hvis du stemmer på Claus Solvig og jeg, er du med til at sikre, at Coop Faglig og Landsklubben Irma Butikker har indflydelse der, hvor det for alvor gælder.

KORT om medarbejdervalget til
Coop Danmark A/S’ bestyrelse

Hvem kan stemme?
Medarbejdere i Coop Danmark.

Hvornår kan man stemme?
Du kan stemme fra den 7.-16. marts 2018.

Hvordan stemmer man?
Alle medarbejdere med valgret har modtaget en meddelelse om valget samt et link til elektronisk stemmeafgivelse i deres e-boks 7. marts.
LÆS OGSÅ: Derfor skal du stemme på Claus Solvig