Margit Pedersen. Sagsbehandler i Borgerservice i Odder Kommune. Ikke udtaget til konflikt af HK Kommunal.

- Jeg støtter konflikten af solidariske grunde. Jeg er sikker på, vores forhandlere har et godt overblik over situationen hele vejen rundt, så jeg stoler på deres vurdering og bakker op. Synes de offentligt ansatte skal behandles respektfuldt, også hvad angår løn og rettigheder.

 

 

Bo Uttrup. Tillidsrepræsentant og miljømedarbejder i Vejle Kommune. Udtaget til konflikt af HK Kommunal.

- Jeg og mine kolleger er helt klar til at gå i konflikt. Efter flere krisoverenskomster vil vi som offentligt ansatte også have del i samfundets vækst. Men jeg håber på, at der bliver indgået et forlig, for ellers er jeg bange for, at der hurtigt kommer et lovindgreb. Det vil bidrage til at ødelægge den danske model.

 

 

Karina Sørensen. Tillidsrepræsentant og beskæftigelsesfaglig medarbejder i Viborg Kommune. Udtaget til konflikt af HK Kommunal.

- Jeg støtter klart vores forhandlere, der kæmper for rimelige vilkår for os alle. Men jeg er spændt på, hvordan en eventuel konflikt vil blive på min arbejdsplads, hvor der er en del kolleger, som ikke er organiseret i HK, men i stedet er enten i andre fagforeninger, i gule fagforeninger eller slet ikke organiserede.