En lille medlemstilbagegang i 2017 er allerede på dette tidlige tidspunkt i 2018 vendt til en stor fremgang på cirka fire procent. På landsplan har godt 1.700 nye medlemmer meldt sig ind i HK Kommunal i årets første måneder.

Det glæder afdelingsformand Winnie Axelsen, HK Kommunal Hovedstaden, der har fået cirka 600 nye medlemmer.

- Vi er rigtig glade for, at de har valgt os. Nu er vi endnu flere, der kan stå sammen om at arbejde for gode resultater til medlemmerne. Vi er gået i gang med at trække lister ud, så vi kan ringe til hver enkelt og byde velkommen og samtidig høre, hvorfor de netop har valgt HK Kommunal, fortæller Winnie Axelsen.

Flere forklaringer på indmeldelse

Hun kender rygterne om, at mange måske melder sig ind, fordi de ønsker at være sikret konfliktunderstøttelse. Underforstået: Så melder de sig nok bare ud igen, når faren for en konflikt ikke længere er aktuel.

- Men vi ved jo faktisk ikke, hvorfor de melder sig ind. Der kan jo være flere forklaringer. Det er derfor, vi spørger dem.

Andre forklaringer kan blandt andet være, at de i kraft af uddannelse eller tidligere job har været organiseret et andet sted end i HK, og at udsigten til konflikt har understreget betydningen af at være sammen med de øvrige kolleger i den organisation, der har overenskomsten.

- Mange tillidsrepræsentanter har benyttet udsigten til konflikt til at omdele en pjece, der fortæller, at overenskomsten er mindst 90.000 kr. værd. Sammen med alle de andre goder, man får som medlem, kan det også have været med til at overbevise mange om, at de skal vælge HK, siger Winnie Axelsen.

Hun er ikke bekymret for, at nogle af de nye medlemmer hurtigt vil melde sig ud igen.

- Nu skal vi stå sammen og alle sammen gøre os umage med at vise, hvad vi er værd. Vi har jo heldigvis medlemmer, der har været med i mange år, fordi de kan se værdien af et fællesskab. Den holdning skal vi sørge for at brede ud, så medlemstallet kan blive ved med at vokse. Det er i særlig grad vigtigt for os, der er fagforening for medlemmer, der leverer velfærdsydelser til velfærdssamfundet, siger Winnie Axelsen.