PASNING AF BØRN

Spørgsmål: 

Hvad skal jeg gøre, hvis mine børns daginstitution eller skole lukker? 

Svar: 

Hvis dine børns daginstitution/skole bliver ramt af strejke/lockout, er det dit eget ansvar at finde anden pasning til dine børn.  Som medarbejder har du ikke ret til betalt frihed eller bare frihed uden løn, selvom du ikke kan få dine børn passet under en konflikt. Du har heller ikke ret til at tage dine børn med på arbejde. Som medarbejder er du – konflikt eller ej – fortsat forpligtet til at møde op på arbejde og udføre dette på sædvanlig vis. Du kan derfor risikere at blive fyret eller i visse tilfælde bortvist, hvis du bliver væk fra arbejde, selvom det er for at passe dine børn. Når det så er sagt, så ved vi fra sidste konflikt i 2013, at man på mange arbejdspladser, hvor det var praktisk muligt, fik lavet konstruktive og kreative løsninger for medarbejdernes børn, så børnene var med på arbejde, imens mor og far kunne passe sit arbejde.
Har du slet ikke mulighed for at komme på arbejde, er det vigtigt, at du giver din arbejdsgiver besked - og at du fortæller om årsagen til, du ikke kan komme på arbejde. 
HK anbefaler, at man tager en dialog med sin arbejdsgiver og eventuelle kollegaer i samme situation og forsøger at finde en løsning, hvor du både kan passe dit arbejde og få passet dine børn.

Spørgsmål:

Jeg er ledig og skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men hvad gør jeg, hvis mine børns daginstitution eller skole er lukket?

Svar:

Hvis du er ledig og modtager dagpenge fra din a-kasse, så skal du uanset konflikt eller ej, fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og dermed opfylde de samme betingelser i forhold til dette. Det betyder også, at du, på samme måde som personer i arbejde, er forpligtet til at sørge for anden pasning af dine børn, hvis børnenes daginstitution/skole bliver ramt af konflikten.

Transport til/fra arbejde

Spørgsmål:

Hvad gør jeg, hvis den offentlige transport ikke kører, og jeg ikke kan komme på arbejde?

Svar:

Transport til og fra arbejde er et privat anliggende og medarbejderens risiko, der som udgangspunkt ikke vedrører din arbejdsgiver. Hvis din sædvanlige offentlige befordring bliver ramt af konflikten, og ikke kører, er du fortsat forpligtet til at møde på dit arbejde på normal vis. Det betyder, at du skal finde anden transportform, der sikrer, at du kan opfylde din forpligtelse over for din arbejdsgiver.
Har du slet ikke mulighed for at komme på arbejde, er det vigtigt, at du giver din arbejdsgiver besked - og at du fortæller om årsagen til, du ikke kan komme på arbejde. 
HK anbefaler medlemmer, at man tager en dialog med sin arbejdsgiver om for eksempel at få tilpasset arbejdstider eller andre løsninger, der medfører, at man kan udføre sit arbejde på sædvanlig vis.

Kontakt til kommunen

Spørgsmål:

Hvad gør jeg, hvis kommunen ikke kan udbetale min fleksydelse?

Svar:

Hvis du er fleksjobber, er du sikret din ydelse, ellers må man kontakte kommunen og spørge til det flekslønstilskud, kommunen udbetaler oveni din løn. Tilskuddet bortfalder ikke, men udbetalingen kan muligvis forsinkes.

Modtager du fleksydelse (efterløn for fleksjobbere), så udbetales denne af Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark er ikke omfattet af hverken strejke eller lockout, så du skulle fortsat kunne modtage din ydelse.

Er du ledig fleksjobber, så modtager du såkaldt ledighedsydelse af kommunen, og den udbetaling kan også forsinkes af konflikten.

Skolepraktik og skoleophold

Spørgsmål:
Hvad gør jeg, hvis jeg er i skolepraktik?
Svar:
Hvis du er i skolepraktik, og der kommer konflikt, skal du møde op på din skole og vente på instruktion fra skolens ledelse. Hvis du bliver sendt hjem, skal du stadig have din skolepraktikydelse.
Om din uddannelse bliver forlænget eller ej på grund af en eventuel konflikt, kan man ikke sige noget om endnu, men forhør dig eventuelt hos din skoles ledelse, hvis der kommer konflikt.
Spørgsmål:
Hvad gør jeg, hvis jeg skulle have været på skoleophold?
Svar:
Hvis en eventuel konflikt ligger samtidig med dit skoleophold, bliver dit skoleophold udskudt til et andet tidspunkt. I stedet for at tage i skole, skal du tage på arbejde, mens en eventuel konflikt står på.


Generelt:

Spørgsmål:

Har jeg ret til at afspadsere eller holde ferie og feriefridage, hvis jeg ikke kan få mine børn passet?

Svar:

Afvikling af afspadsering skal altid følge reglerne i den overenskomst, du er ansat efter. Hvis for eksempel udgangspunktet er, at overarbejde udbetales, og at afspadsering skal aftales mellem dig og din arbejdsgiver, så vil det også gælde under en konflikt.
Hvis du står i en situation, hvor du ingen muligheder har for at få dine børn passet, og du ikke kan have dem med på arbejde, og derfor ønsker at bruge afspadsering til at holde fri til at passe dine børn, skal du således aftale det med din arbejdsgiver.
I forhold til ferie og feriefridage skal afvikling heraf aftales mellem dig og din arbejdsgiver. Arbejdsgiver skal så vidt muligt imødekomme dine ønsker for ferie og feriefridage – også hvis det er på grund af konflikt og manglende børnepasning – medmindre din arbejdsgiver har driftsmæssige årsager til at afslå dit ønske om ferieafvikling.
Men også her anbefaler HK, at man tager en dialog med sin arbejdsgiver og eventuelle kollegaer i samme situation, om at finde en løsning, hvor du både kan passe dit arbejde og få passet dine børn. Så du ikke skal anvende din afspadsering eller ferie og feriefridage for at kunne passe dine børn.

Spørgsmål:

Hvis jeg ikke kan få mine børn passet, må jeg så arbejde hjemmefra?

Svar:

Hvorvidt du må arbejde hjemmefra, fordi du ikke kan få dine børn passet, vil afhænge af, hvilken aftale, du har med din arbejdsgiver. Hvis du ønsker at arbejde hjemme, skal du også i en konfliktsituation sikre dig, at det sker med din arbejdsgivers accept. I modsat fald kan du risikere at blive fyret eller i visse tilfælde bortvist for ikke at passe dit arbejde.


Spørgsmål:

Er det i orden at melde sig syg, hvis jeg ikke kan få mine børn passet?

Svar:

Du kan ikke melde dig syg, hvis du ikke reelt er syg. Hverken i en konfliktsituation eller andre situationer. Melder du dig alligevel syg, risikerer du at blive fyret eller bortvist.

Spørgsmål:

Jeg skulle have været på kursus, som nu viser sig at være aflyst på grund af konflikten – hvad skal jeg så gøre?

Svar:

Hvis du skulle have deltaget på et kursus, der på grund af konflikten bliver aflyst, hvis for eksempel underviseren og/eller institutionen er omfattet af konflikten, så skal du i stedet for møde på arbejde på normal vis.