Fra højre: Formand Hans Fløe og faglig konsulent Lillian Fredholm fra HK Stat MidtVest var mødt op i Vestre Landsret for at følge sagen og støtte Helle Luxhøj Møgelvang. På billedet ses også advokat Mette Østergård, samt Thomas Lynge Madsen og Mikkel Larsen fra HK Stat.

 

Er det en væsentlig ændring af dit job at få 183 kilometer længere til og fra arbejde? Og at få fordoblet pendlertiden til næsten 3 timer dagligt? Ja, sagde byretten, hvor HK Stat først vandt den principielle sag for et medlem, der mistede sit job og blev bortvist, da hun takkede nej til at flytte med Statens Administration fra Viborg til Hjørring. Men staten ankede, og Vestre Landsret har nu afvist at behandle spørgsmålet.

Læs også: Staten mod Helle, HK og 180.000 statsansatte

- Det er rigtig ærgerligt, at landsretten ikke vil behandle selve sagens substans. Vores medlem har en bortvisning hængende over hovedet. Det er den hårdeste ansættelsesretslige sanktion, man kan blive udsat for. Derfor mener vi, at der er urimeligt at konkludere, at hun ikke har en konkret interesse i at få afprøvet spørgsmålet. Og derfor vil vi nu søge om at anke sagen til højesteret, siger næstformand i HK Stat Peter Raben.

Retten skulle behandle 2 spørgsmål. Det første drejede som om, hvorvidt HK's medlem har tilstrækkelig 'retslig interesse', eller om sagen skulle afvises. Og det andet var selve det principielle spørgsmål, om det var en væsentlig flytning for HK Stat-medlemmet Helle Møgelvang, at hendes job flyttede fra til Hjørring.

Men kun det første spørgsmål blev altså behandlet af landsretten. Sagen blev blandt andet afvist med henvisning til, at Helle Møgelvang ikke har penge i klemme, men 'kun' sin bortvisning. Men det er ubehageligt, når man går op i at passe sit arbejde, synes hun.

- Det passer mig ikke, at min bortvisning stadig står der. Jeg er også ked af det for alle dem, der står for at skulle flytte, at der ikke bliver taget stilling til spørgsmålet om, hvor meget man skal tåle, og hvad der er en væsentlig ændring, siger Helle Møgelvang.

Det var HK Stat MidtVest med formand Hans Christian Fløe i spidsen, der tog Helle Møgelvangs flyttesag op.

Landsrettens afvisning efterlader en række væsentlige spørgsmål ubesvarede, mener Peter Raben.

- Vi ser for tiden en meget omfattende flytning af statens arbejdspladser. Alene Skat flytter flere tusinde rundt til og fra skattecentre over hele landet. Hvis staten insisterer på retten til at flytte rundt med overenskomstansatte medarbejdere som om de var tjenestemænd, men uden de vilkår, som tjenestemænd har, skaber det en meget usikker situation. Hvis man kan blive flyttet i tide og utide, giver det ikke bare stor utryghed. Det ændrer fundamentalt de vilkår, vi har som statsansatte. Derfor forfølger vi denne sag så langt som muligt, siger Peter Raben.

Stor bevågenhed i faglig sammenhæng

Også i byretten forsøgte statens advokat, Kammeradvokaten, at få afvist sagen, men Byretten i Randers gav HK Stat dobbelt medhold – dels i at sagen har retslig interesse og skulle behandles, og dels i, at det var en væsentlig ændring. Byretten skrev blandt andet, at 'Det afhænger af en konkret vurdering, om ændringen af ansættelsesstedet kan anses for væsentlig, og denne vurdering må også antages at skulle foretages uanset det ansættelsesområde, der er beskrevet i ansættelsesaftalen.'

Sagen har derfor haft stor bevågenhed i faglige organisationer, da den kan få betydning for mange andre af de 8.000 statsansatte, hvis job flytter rundt i landet. Og i Landsretten i Viborg var CFU – Centralorganisationernes Fællesudvalg – trådt ind i sagen på vegne af de samlede statsansattes organisationer sammen med HK Stat.

Højesteret kan underkende afvisning

Advokat i HK Mette Østergård (H) har ført sagen i både by- og landsret. Hun mener, at der er grundlag for at søge Procesbevillingsnævnet om lov til at indbringe sagen for Højesteret. Det kræver, at sagen anses for principiel.  

- Jeg mener, at der er gode argumenter for, at det er principielt at få prøvet, om vores medlem har en retlig interesse i at få sagen prøvet, herunder fordi afgørelsen om flytningen af arbejdspladsen er truffet af en offentlig myndighed, og udfaldet af sagen har betydning for mange andre, siger Mette Østergård.

Hvis Procesbevillingsnævnet er enig med HK i, at sagen skal vurderes af Højesteret, kan højesteretsdommerne underkende Vestre Landsrets afvisning og sende sagen tilbage til ny behandling af væsentlighedsspørgsmålet i Landsretten.