Rita Bundgaard, formand, og Peter Raben, næstformand, skriver til alle medlemmer af HK Stat:

Rita og Peter

Kære medlem

Som du ved, har HK Stat varslet konflikt for 2.100 medlemmer med virkning fra 4. april 2018. Moderniseringsstyrelsen med innovationsminister Sophie Løhde i spidsen har svaret igen med varsel om lockout af næsten alle overenskomstansatte i staten fra 10. april. Baggrunden for HK Stats strejkevarsel er, at forhandlingerne om at forny overenskomsterne for alle statens ansatte desværre er brudt sammen.

I den kommende tid vil du få flere informationer om, hvad der kommer til at ske. Indtil videre skal du gå på arbejde, som du plejer. Det er vigtigt at slå fast. Du får direkte besked, hvis strejken bliver en realitet. Den vil tidligst træde i kraft onsdag den 4. april 2018.

HK Stat Danmark i København koordinerer konfliktforberedelsen med HK's 7 lokale afdelinger og brancheafdelingen HK Trafik & Jernbane. I fællesskab sikrer vi, at din tillidsrepræsentant har kendskab til vores forberedelser og tager den direkte dialog og kontakt til din lokale HK-afdeling.

Skal du strejke? Tjek, at du får mail senest på mandag

Vi sender særlige mails til alle medlemmer, som er omfattet af vores strejkevarsel. Det er vigtigt, at alle berørte får besked. Hvis din arbejdsplads er på listen over HK Stats strejkevarsel, og du ikke senest på mandag den 12. marts har modtaget en mail fra HK Stat, kan det være fordi, vi ikke har registreret dig korrekt.

Hvis du ud fra listen med konfliktvarsler mener at være udtaget til strejke og ikke får en mail senest på mandag, så kontakt din lokale HK-afdeling. Så retter vi dine medlemsdata.

Vores udfordring er præcist at identificere, hvilke medlemmer der er omfattet af strejkevarslet. Man kan godt være medlem af en HK-klub på en arbejdsplads, der er udtaget til konflikt, uden at skulle strejke. Om man skal strejke eller ej, afhænger af jobfunktionen. Den har vi ikke registreret centralt i HK. Vi håber, at vi allerede nu med tillidsrepræsentanternes store hjælp har samlet den komplette liste over udtagne til konflikten.

Som nævnt har Moderniseringsstyrelsen varslet lockout for et stort antal af vores øvrige medlemmer fra den 10. april 2018. I skrivende stund har vi lige modtaget oplysningerne om lockouten og vi kender derfor ikke det præcise antal lockoutede medlemmer eller de præcise arbejdssteder. Først i løbet af weekenden og i starten af næste uge forventer vi at have dette overblik. Vi vil derfor være mere oplysende i starten af næste uge, og vi vil informere på OK18-siden og i nyhedsbreve.

Stadig håb om forlig

Frem til den 4. april 2018 fortsætter forhandlingerne om OK18 under ledelse af forligsmand Mette Christensen. Næste møde for statens forhandlere er på mandag. HK Stat og de øvrige faglige organisationer i forhandlingsfællesskabet for staten, CFU, har længe forhandlet for at nå et resultat, men der har vist sig at være langt mellem parterne. Nu håber vi på, at der kommer et resultat ud af forhandlingerne i Forligsinstitutionen.

Vær opmærksom på, at selvom der er varslet konflikt, er det ikke det samme, som at der rent faktisk kommer en konflikt. Vi håber som nævnt stadig på et resultat. Forligsmanden kan udsætte en varslet konflikt i op til 2 gange 14 dage. Konflikt omfatter både strejke og lockout.

Vi informerer løbende på OK18-siden om, hvad der sker i forhandlingerne og i konfliktforberedelserne. Det er også her du, finder konfliktguiden, som dagligt opdateres med svar på de mange spørgsmål, som dukker op.

 

Med venlig hilsen

 

Rita Bundgaard, formand

Peter Raben, næstformand