Men omkring halvdelen af alle arbejdsulykker bliver ikke anmeldt. Det skal kampagnen "Gør det nu - anmeld arbejdsulykker" være med til at rette op på. 

Bag kampagnen står Arbejdsmiljørådet, Arbejdstilsynet, de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Videncenter for Arbejdsmiljø.

Arbejdsulykker skal anmeldes – gør det nu