Marianne Væversted Hansen og Jette Gru Rasmussen

Marianne Væversted Hansen, t.v.: ”HK har bakket os op og troet på os”. 
Jette Gru Rasmussen, t.h.: ”Hvis ikke vi havde haft HK, så havde vi ligget med stængerne i vejret”.

To medlemmer af HK blev fyret, mens de var sygemeldte på grund af forholdene på arbejdspladsen. Men de ville ikke finde sig i fyringerne og gik til HK Privat Nordjylland. Fagforbundet måtte helt til fællesmøde mellem organisationerne i København, og det endte med en erstatning på i alt næsten 300.000 kroner.

”Hvis ikke vi havde haft HK, så havde vi ligget med stængerne i vejret”, siger Jette Gru Rasmussen i dag. ”HK har bakket os op og troet på os”, siger Marianne Væversted Hansen.

De står sammen i dag, da de er på besøg i HK for at fortælle deres historie. Og de stod sammen, da der var svære problemer med det psykiske arbejdsmiljø på deres arbejdsplads, Boligforeningen Neptun i Skagen.

 

SAMARBEJDET MED KOLLEGA DUEDE IKKE

Marianne Væversted Hansen, 56 år og Jette Gru Rasmussen, 60 år, er mangeårige HK-medlemmer og fremstår som to stærke kvinder. Alligevel blev de nedbrudt langsomt psykisk, da samarbejdet med en kollega slet ikke fungerede. ”Kollegaen lavede om på vores beslutninger og sagde én ting til os, og noget andet, hvis han blev spurgt af en anden. ” Sådan beskriver de situationen på boligselskabets kontor, hvor Marianne havde arbejdet siden 1999. Hun fungerede som kontorleder. Jette havde været ansat siden 2009. Deres oplevelse var, at kollegaen ofte talte usandt, hvilket forpestede dagligdagen for de to kvinder. De forsøgte begge at gøre ledelsen af boligselskabet opmærksom på det dårlige arbejdsklima, men ifølge dem uden resultat. Dette afvises i dag af formanden for Boligforeningen Neptun, Kurt Pedersen. Kollegaen er stadig ansat.

Det dårlige samarbejde med kollegaen gik til sidst Jette og Marianne så meget på, at begges helbred kørte af sporet, og begge sygemeldte sig.

Jette havde så kraftig hjertebanken om natten, at hun ikke kunne sove. Hendes blodtryk var ifølge lægen ”alarmerende højt”.

 

FORMAND: DE HAVDE VERDENS BEDSTE ARBEJDSPLADS

Marianne var syg både før, under og efter sin ferie i foråret 2017. Hun havde flere symptomer, og lægen rådede til en sygemelding. Begge kvinder tog masser af smertestillende medicin for at få dagligdagen til at fungere og gik til kiropraktor og fysioterapeut. De meldte sig begge syge i april 2017.

21. juni 2017 blev de to kvinder opsagt fra Neptun. Begrundelsen var omorganiseringer på kontoret, hvorefter en nyansat skulle udføre de to kvinders arbejde.

Formand for Boligforeningen Neptun, Kurt Pedersen, siger i dag, at de to fyrede havde ”verdens bedste arbejdsplads” og ”havde det som blommen i et æg”. Han afviser, at deres dårlige helbred skyldtes samarbejdet med den pågældende kollega, som ifølge Kurt Pedersen ikke havde gjort noget forkert. Ifølge ham blev de fyret, fordi de ikke kunne bestride arbejdet.

Dette afvises fuldstændig af HK Privat Nordjylland:

”Kvinderne havde passet deres arbejde i mange år uden klager fra Neptuns ledelse”, anfører faglig konsulent Malene Glerup.

Også Marianne Væversted Hansen afviser, at arbejdet ikke blev udført, som det skulle på Neptuns kontor. ”Tværtimod sørgede vi altid for at være på forkant med arbejdet, så Jette og jeg med god samvittighed kunne holde ferie eller fridage. ”

 

ARBEJDSGIVER GIK MED TIL ET FORLIG

HK’s sektor for privatansatte i Nordjylland gik sidste år ind i sagen, som endte med et fællesmøde i København. Organisationen BL, Danmarks Almene Boliger, repræsenterede den lokale boligforening i Skagen. 19. januar 2018 blev der indgået et forlig, som gav Marianne Væversted Hansen en fratrædelsesgodtgørelse på cirka 237.000 kroner. Godtgørelsen til Jette Gru Rasmussen var på 59.000 kroner.

Faglig konsulent i HK Nordjylland, Malene Glerup, siger: ” HK Privat opfatter deres fyringer som usaglige afskedigelser, hvilket arbejdsgiveren aldrig indrømmede. De to medlemmer fik aldrig en undskyldning, men vi opfatter godtgørelserne som en indrømmelse”.

Både Marianne og Jette har gået til psykolog under hele forløbet og gør det stadig. For oplevelserne på arbejdspladsen har tæret på selvværdet. Jette sammenligner sig med en voldsramt kvinde, der ikke selv kan se den situation, hun står midt i, før bagefter. ”HK var der til at hjælpe. Dér finder man ud af, hvad det betyder at have sin fagforening med eksperter på sidelinjen. ”

I dag er de langsomt ved at finde sig selv. Jette er sygemeldt til 1. april 2018 og vil ikke føle sig presset over, hvad der skal ske arbejdsmæssigt fremover, når hun meldes ledig. Måske vil hun tage nogle kurser; ”det tager vi, som det kommer. ”

Marianne er sygemeldt til 1. maj 2018 og er parat til at være jobsøgende.

Begge er fortrøstningsfulde og har vilje til at lægge de dårlige oplevelser bag sig.

 

HK: FIND DIG ALDRIG BARE I EN FYRING

Ifølge faglig konsulent i HK Nordjylland, Malene Glerup, viser sagen, at medlemmerne skal stole på sig selv og deres egen dømmekraft. Desuden viser den, hvor vigtigt det er, at man tager fagforeningen med på råd så tidligt som muligt. ”De to medlemmer har villet gå hele vejen, og det styrkede sagen”, siger konsulenten.

”Affind dig aldrig uden videre i en opsigelse, og skriv ikke under på noget, før du har talt med HK”, lyder rådet også fra konsulenten.

Boligforeningen Neptun fastholder stadig, at den ikke har problemer med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Adspurgt, hvorfor man alligevel endte med at punge ud med sammenlagt 300.000 kroner i godtgørelse, svarer formand Kurt Pedersen:

”Vi indgik forlig, fordi vi skulle videre. Vi ville ikke bruge mere tid på sagen”, erklærer han.

Men for begge kvinder har sagen betydet, at de i dag er helt stålsatte med hensyn til værdien af en rigtig fagforening. ”Kontingentet til HK har været givet godt ud. De unge skal vide, hvilken værdi det har at være medlem, hvis de kommer ud i problemer” siger Jette Gru Rasmussen.