- Der var møde mandag. Vi fortsætter. Og jeg håber stadig på, at vi kan finde en løsning, så vi kan præsentere et forlig om en ny overenskomstaftale, som vores medlemmer kan stemme om ved en urafstemning, så vi kan afblæse konflikten og se fremad. 

Sådan lyder den kortfattede melding fra Rita Bundgaard efter mandagens møde i Forligsinstitutionen. HK Stat-formanden var mandag i 'forligsen' sammen med Flemming Vinther og resten af forhandlingsudvalget, der forhandler overenskomst for de statsansatte.  

Hvad der sker i Forligsinstitutionen er hemmeligt. Det er forbudt for parterne at udtale sig om forhandlingerne, og brud på tavsheden kan udløse op til tre måneders hæfte. Det er derfor ikke muligt at opdatere med status for mæglingen.

Næste møde i Forligsinstitutionen er mandag den 19. marts. 

Imens forhandlingerne fortsætter bag lukkede døre, kører debatten videre. Statens forhandlere i CFU har mandag den 12. marts udsendt en pressemeddelelse. Se den herunder.

 

P R E S S EM E D D E L E L S E
12. marts 2018

 

Regeringen: Privat lønudvikling er 8,6 procent

 

Det er halve sandheder, når arbejdsgiverne påstår at deres ”tilbud” vil give lønstigninger til offentligt ansatte, der lægger sig op ad de privates.

 

Efter Regeringens egen prognose bliver den private lønudvikling 8,6 procent de næste tre år. Derfor er Sophie Løhde på en spintur overfor befolkningen, når hun påstår, at de offentligt ansatte har sagt nej til lønstigninger, der matcher de private. Løhdes tilbud lyder nemlig på 6,7 procent. 

”Vi har brug for at gøre det klart overfor danskerne, hvad uenigheden om løn handler om. De offentlige arbejdsgivere bruger meget tid på at udlægge det som om, at vi kræver ekstraordinære lønstigninger, der ligger langt over lønstigninger på det private arbejdsmarked. Men fakta er, at regeringens egne økonomer siger, at lønudviklingen ligger på 8,6 procent”, siger Flemming Vinther, formand for CFU. Helt nye tal fra Det Økonomiske Råd forudser endvidere en lønudvikling på det private arbejdsmarked på 9,2 procent.

Sophie Løhde og Michael Ziegler fortæller medierne, at de tilbyder lønstigninger, der matcher det private forlig. Men deres lavere tal skyldes, at de har foretaget en grundlæggende ændring af den sædvanlige måde at beregne OK-ramme på ved de offentlige overenskomstforhandlinger. 

Det private forlig siger nemlig ikke noget om den faktiske lønudvikling på det private arbejdsmarked, da en stor del af lønnen forhandles lokalt. Derfor tager parterne normalt udgangspunkt i Den Økonomiske Redegørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, der udarbejder en prognose for den private
lønudvikling.

”Det er frustrerende, at arbejdsgiverne går ud af forhandlingslokalet og forsøger at fremstille os som grådige og uansvarlige ved at bruge spin og halve sandheder. Vi har en reel uenighed om lønstigningerne, men den går på, at vi mener, at vi skal tage udgangspunkt i forventningerne til lønudviklingen på det private arbejdsmarked, mens arbejdsgiverne vil fastsætte en markant mindre procent”, siger Grete Christensen, forhandlingsleder for regionalt ansatte.

Fakta:

Den Økonomiske Redegørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet udkom i december 2017. Heri skønnes den private lønudvikling at stige med 2,8 procent i 2018 og 2,9 procent i 2019. I 2020 er der ikke offentliggjort et skøn (sædvanligvis antages stigningstakten at fortsætte uændret, det vil sige 2,9 procent, i alt 8,6 procent). Ministeriet slår desuden fast, at de skønnede lønstigninger må betegnes som moderate i lyset af den økonomiske udvikling.

Citat fra redegørelsen:
”Fra 2. kvartal 2017 trådte den nye overenskomstaftale på det private arbejdsmarked i kraft. De centrale overenskomstaftaler dikterer generelt alene mindstebetaling og minimallønssatser på hovedparten af overenskomstområderne, mens den faktiske lønregulering i vid udstrækning forhandles
lokalt.”

(Økonomisk redegørelse, dec. 2017, p. 129).

Og senere… ”Frem mod 2019 ventes lønstigningstakten på baggrund af ovenstående at tiltage fra 2,5 procent i 2017 til 2,9 procent i 2019. Set i lyset af at dansk økonomi forventes at bevæge sig ind i en højkonjunktur med tiltagende pres på arbejdsmarkedet, er lønstigningstakterne forholdsvis moderate. Det kommer til
udtryk ved, at den nominelle lønstigningstakt i 2019 omtrent svarer til det historiske gennemsnit, jf. figur 4.32.” (Økonomisk redegørelse, dec. 2017, p.130).
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets økonomiske redegørelse

 

Seneste tal: den Private Løn vil stige 9,2% fra 2018-2020

Regeringens prognose: Lønnen ventes at stige 2,8 % i 2018 og 3,2 % i 2019. Hvis det fortsætter uændret med 3,2 % i 2020, vil det give 9,2% i perioden 2018-2020. I samme periode forventer de økonomiske vismænd en inflation på 5 % 

2016 2017 2018 2019
BNP (realvækst i pct.) 2,0 2,0 2,3 2,0
Inflation (pct.) 0,5 1,3 1,6 1,7
Timeløn (pct.) 2,2 2,2 2,8 3,2
BNP i aftagerlande (realvækst i pct.) 2,1 2,6 2,5 2,3

Kilder ifølge dørs: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Macrobond og egne beregninger. Læs mere på www.dørs.dk

Læs også fra de økonomiske vismænd: Dansk økonomi er i fin form - der er ikke akut tegn på overophedning