Under en lovlig varslet konflikt må ikke-konfliktramte medarbejdere som udgangspunkt ikke pålægges at udføre konfliktramt arbejde.

Det skyldes, at disse har krav på at blive holdt neutrale under konflikten.

Spørgsmålet er så, hvad der kan betragtes som konfliktramt arbejde.

Lav det du plejer at gøre

Der er ét klokkeklart pejlemærke, forklarer forhandlingskonsulent i HK Kommunal, Susanne Fagerlund.

- Medarbejdere, der ikke er omfattet af strejke eller lockout, må udføre de opgaver, som de normalt gøre. Det er hovedprincippet.

Det betyder, at en chef under en konflikt ikke kan bede en skolesekretær hjælpe på en anden skole, hvis hun ikke er vant til at hjælpe der. Ligesom en ansat i receptionen ikke kan blive bedt om at hjælpe til i borgerservice, hvis hun normalvis ikke varetager opgaver der.

På samme måde understreges det, at ledere skal respektere formålet med de lovligt iværksatte konflikter, hvorfor lederne heller ikke selv ukritisk skal overtage arbejde, der er konfliktramt.

Hvad med pas og hotline?

Og så er der de mere tricky situationer: Fx hvad hvis en borger fra fx Aarhus Kommune, hvor borgerservice er strejkeramt, søger til Odder Kommune for at få lavet sit pas der. Eller om en ikke-konfliktramt medarbejder i Den Digitale Hotline må tage sig af opkald fra borgere, som ikke kan få den sædvanlige hjælp fra deres strejkeramte borgerservice.

Her er svaret Ja. En medarbejder i Odder vil kunne klare den opgave, for sådan var det også før konflikten. Og ja en ansat i hotlinen vil kunne svare på spørgsmål fra borgere fra strejkeramte kommuner, for det skulle de også gøre før konflikten.

- Men fx hotlinen vil ikke kunne sende reservepersonale til at tage vagter, hvis disse personer ikke normalt indgår i vagtplanen, pointerer Susanne Fagerlund.

I det hele taget bør TR’ere være opmærksomme på, at der nu i forløbet op til konflikten ikke ændres i vagtplaner for fx lægesekretærer og hotline-medarbejdere, sådan at driften kan gennemføres med færre gener end det ellers vil have været tilfældet.

Må der arbejdes ekstra meget?

Det rejser næste spørgsmål – nemlig om fx tjenestemænd eller medarbejdere fra andre faggrupper, der er tilbage på arbejdspladsen må arbejde ekstra, altså tage mere overarbejde.

Her er der klar retspraksis, som siger, at de tilbageværende medarbejderes arbejdsintensitet ikke må øges under en konflikt,

Hvis du oplever, at de tilbageværende medarbejdere udfører konfliktramt arbejde, skal du kontakte enten din TR eller din lokale afdeling, der så vil vurdere den konkrete situation og om der skal tages videre skridt