HK Stats sekretariat har modtaget Moderniseringsstyrelsens varsel om lockout fra 10. april.

Varslet er omfattende, og vi har brugt de sidste par dage på at verificere indholdet. Varslet giver desværre ikke mulighed for entydigt at sige, hvilke af HK Stats medlemmer der bliver forment adgang til deres arbejdsplads fra 10. april – forudsat at konflikten ikke bliver udsat eller afblæst forinden. Forhandlingerne fortsætter i Forligsinstitutionen i disse dage. 

Moderniseringsstyrelsen har som udgangspunkt lockoutet alle HK Stats medlemmer. Varslet gælder også arbejdspladser, hvor HK Stats tidligere har varslet strejke med virkning fra 4. april 2018. Moderniseringsstyrelsen har samtidig meddelt, hvilke medarbejdere styrelsen fritager fra lockouten.

Innovationsminister Sophie Løhde

Innovationsminister Sophie Løhde.

 

HK Stat fik ingen information på forhånd og forhandlerne inklusive HK Stat-formand Rita Bundgaard hørte først om lockouten, da Sophie Løhdes pressemøde blev livetransmitteret på tv. Det fik Rita til at tweete:

"Sigende at meddele lockout i pressen. Ikke et ord til CFU og @hkstat på forhånd. Vi orienterede vores modpart før egne medlemmer og før vi gik i pressen.”

 

Du kan her se Moderniseringsstyrelsens liste over de arbejdspladser, hvor styrelsen har undtaget navngivne medarbejdere fra lockouten. Navnene på de enkelte medarbejdere har vi skjult. Dels af dsikretionshensyn, dels fordi vi ikke som fagforening kan tage ansvar for at administrere arbejdsgivers undtagelser fra lockouten. 

Spørg din arbejdsgiver

Det er arbejdsgiverne, som suverænt bestemmer omfanget af en lockout. Derfor er vores bedste råd til dig, at du kontakter din leder for at få oplyst, om du er fritaget fra lockout.

HK Stats strejkevarsel gælder fortsat

På Moderniseringsstyrelsens liste er opført en del virksomhedsadresser, hvor HK Stat tidligere har afgivet strejkevarsel med virkning fra 4. april 2018.

HK Stats strejkevarsel er fortsat gældende, og selvom du er ansat på en af virksomhederne på Moderniseringsstyrelsens liste over lockout, er du forsat varslet til strejke 4. april 2018.

 

Her varsler staten lockout – selvom HK Stat har varslet strejke:

 

Erhvervsstyrelsen – Langelinje Allé 12, 2100 København Ø

 

Erhvervsstyrelsen – Kundecenter – Slotsgade 1, 4800 Nykøbing F

 

Statens IT – Lautruphøj 2, 2750 Ballerup

 

Statens Administration – Arsenalvej 33, 9800 Hjørring

 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Lautrupvej 1-5, 2750 Ballerup og Sødalsparken 20, 8220

 

Københavns Byret:

 

 • Nytorv 25, 1450 København K

   

 • Hestemøllestræde 6, 1664 København K

   

 • Slutterigade 1, 1461 København K

   

 • Frederiksberggade 2, 1459 København K

 

Kirkeministeriet – Departementet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K

 

Fødevarestyrelsen – Laboratorier, Søndervang 4, 4100 Ringsted

 

Fødevarestyrelsen – VeterinærSyd, Søndergade 50, 6600 Vejen

 

Fødevarestyrelsen – VeterinærNord, Rosenholmsvej 15, 7400 Herning

 

Fødevarestyrelsen – Kødkontrollen, Sønderskovvej 5, 8520 Lystrup

 

SKAT – Person:

 

 • Bryghusvej 30, 5700 Svendborg,

   

 • Sorsigvej 35, 6760 Ribe,

   

 • oØstbanegade 123, 2100 København Ø,

   

 • Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg,

   

 • Brændgårdsvej 10, 7400 Herning

 

Udenrigsministeriet, Departementet, Asiatisk Plads 2, 1448, København K

 

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S

 

Undervisningsministeriet, Departementet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K

 

Politi

Servicecenter 114 og Anklagemyndigheden.

 

Nødberedskaber og friholdelsesaftaler

I HK Stat er vi bekendt med, at der på mange arbejdspladser arbejdes med nogle nødberedskabsaftaler, friholdsaftaler eller andre aftaler, hvor ledelsen planlægger at friholde vores medlemmer fra strejken den 4. april eller fra lockouten med start den 10. april.

Medlemmer ansat på arbejdspladser, som HK Stat har udtaget til strejke fra den 4. april 2018, kan kun undtages fra strejken, hvis det er godkendt af HK Stats centrale enhed i forbundshuset i København.

Det er alene din arbejdsgiver, som beslutter, hvem der skal undtages fra lockout. HK Stat skal ikke godkende sådan en beslutning.

På Moderniseringsstyrelsens varsel om lockout står også ’boykot’ Det betyder, at de lockoutramte arbejdspladser ikke ansætter medlemmer af HK Stat i den periode, lockouten varer.