FOTOS: MORTEN RODE

Den røde fane blev båret ind af Ulla Morin, tillidsrepræsentant fra Novozymes Lab, mens ”Når jeg ser et rødt flag smælde” traditionen tro blev afsunget.

 

Afgående formand Ulla Jeppesen afgav for sidste gang – og for fulde huse – mundtlig beretning. Kampvalget til formandsposten havde trukket omkring 350 deltagere til, hvilket er rekord i HK it, medie & industri Hovedstaden. 

 

Ulla Jeppesen var tydeligvis begejstret over det flotte fremmøde.

 

De røde stemmesedler røg i luften flere gange, men formandsvalget og de øvrige personvalg blev dog afviklet ved hemmelig, elektronisk afstemning.

 

Som et indslag i beretningen gik Jannik Riis fra Novozymes på talerstolen og fortalte om resultaterne fra arbejdsgruppen ”Fremtidens administrative”, som har undersøgt fremtidens kompetencekrav for administrative medarbejdere.

 

IMI’s organiseringspris blev i år uddelt efter en afstemning blandt deltagerne i generalforsamlingen – og vinderen i et tæt race blev Officeklubben på Novo Nordisk. Her er det tillidsrepræsentant Marianne Larsen, der er på vej op til at modtage prisen, som hun fik sammen med sin kollega Tonni Nielsen.

 

Formandsvalget var imødeset med stor spænding – ikke mindst af kandidaterne selv. Her formandskandidat Olaf Christensen.

 

Inden valget tog en halv snes medlemmer ordet på talerstolen. Der faldt en bred vifte af rosende ord til Ulla Jeppesen – her er det formand Gøther Mathisen fra Seniorklubben HK Industri Hovedstaden, der taler pænt om HK it, medie & industri Hovedstadens afgående formand.

 

Tillidsrepræsentant Benedicte Toftegård fra Aller Tryk havde medbragt en flot plakat, der blandt andet var prydet af en lidt yngre Ulla Jeppesens kontrafej.

 

Dirigenterne Kim Jung Olsen og Dorte Sejr styrede begivenhedernes gang med sikker hånd. Her er det Dorte, der er i gang med at forklare om det elektroniske afstemningssystem.

 

Laborantklubben fra Lundbeck var blandt de mange deltagere, der spændt fulgte taler og indslag, mens vi ventede på formandsvalget.

 

Så mange var mødt op, at to ekstra mødelokaler måtte i brug. Her sidder medlemmer i det ene og følger begivenhederne fra den store mødesal på storskærm.

 

Begge formandskandidater fik lov til at holde 10 minutters oplæg inden afstemningen. Ved lodtrækning blev Olaf Christensen første mand på talerstolen. Han leverede en stærk tale, blandt andet om udfordringerne på fremtidens arbejdsmarked.

 

Dernæst fulgte Peter Jacques Jensen, der også leverede skarpe pointer i en tale, som blandt andet handlede om at styrke medlemstilknytningen gennem stærke fællesskaber.

 

Med 192 stemmer mod Olaf Christensens 114 vandt Peter Jacques Jensen valget. HK it, medie & industri Hovedstadens nye formands reaktion siger det hele: Der var meget på spil i kampen om en post, han i sit oplæg minutter forinden havde kaldt et drømmejob.

 

En formand går af og en anden træder til – Peter Jacques Jensen tager nu over efter Ulla Jeppesen som leder af HK it, medie & industri Hovedstaden.