I disse dage modtager tillidsrepræsentanter på samtlige kommunale, regionale og statslige arbejdspladser invitationer til et stormøde. Formålet med stormødet er at koordinere og udvikle de aktiviteter, der vil blive søsat i kølvandet på de offentligt ansattes strejkevarsel.

Samlingen løber ad stablen i Fredericia den 22. marts og er på flere måder historisk. Stormødet vil nemlig blive det største i nyere tid med mere end 10.000 deltagere fra 180 fagforeninger for offentligt ansatte.

Samtidig er det historisk, at de offentligt ansatte i den grad står sammen på tværs af faggrupper og geografi om at slås for en løsning for alle.

Lokale aktiviteter på tværs af faggrupper

Planen er ifølge HK Kommunals formand, Bodil Otto, at sætte tillidsrepræsentanter fra HK Kommunal og alle de andre forskellige fag, der er repræsenteret på det offentlige arbejdsmarked, sammen kommune for kommune og region for region for at koordinere og udvikle lokale aktiviteter.

- Jeg tror på, at der kan dannes en masse energi, når overlægen, jord- og betonarbejderen, soldaten, HK'eren og en masse andre fagligheder går sammen om at udveksle kreative forslag til aktiviteter. De skal være med til at understøtte vores budskab om, at de offentligt ansatte også skal have del i opsvinget, lyder det fra Bodil Otto.

Tillidsrepræsentanter er omdrejningspunkter

At organisationerne har valgt at lade tillidsrepræsentanterne være omdrejningspunkt for stormødet, skyldes ifølge Bodil Otto, at det er dem, der er medlemmernes nærmeste under en strejke eller lockout.

- Det vil i høj grad være vores mange dygtige tillidsfolk, der kommer til at tage dialogerne med medlemmerne både før og under en eventuel konflikt, siger hun.

Formanden forudser, at de mange aktiviteter vil udfolde sig både på de sociale medier, i de traditionelle medier og i det fysiske rum.

Artiklen er opdateret 14. marts 2018