Efter regeringens egen prognose vil de private lønninger stige med 8,6 procent de næste tre år. Derfor er det ren talmagi, nå arbejdsgiverne samtidig siger, at de er parat til at matche de private lønstigninger. Det tilbud, der har været lagt på bordet ved de statslige forhandlinger, lyder på en økonomisk ramme på 6,7 procent. Altså langt fra de 8,6 procent.

- Mange har nok undret sig over de tal og procenter, som arbejdsgiverne har slynget om sig med i pressen. De prøver af al magt at få det til at se ud som om, lønmodtagerne siger nej til noget, som matcher det private. Men det er ren talmagi og spin. Fakta er, at regeringens egne økonomer siger, at lønudviklingen de næste tre år vil ligge på 8,6 procent, siger HK Kommunals formand Bodil Otto.

Spin og halve sandheder

Det er kommunernes topforhandler Michael Ziegler (K) og innovationsminister Sophie Løhde (V), der har været i medierne og fortælle, at de tilbyder lønstigninger, der matcher de private.

- Men faktisk er det sådan, at vi hverken i kommunerne eller i regionerne har fået præsenteret et eneste stykke papir med konkrete tal, inden forhandlingerne brød sammen, siger Bodil Otto.

Arbejdsgiverne har en skidt sag

Det private forlig sidste år havde en økonomisk ramme på 6,7 procent. Men det private forlig siger ikke noget om den faktiske lønudvikling på det private arbejdsmarked, fordi en stor del af lønnen forhandles lokalt. Derfor tager parterne normalt udgangspunkt i Den Økonomiske Redegørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at arbejdsgiverne på den ufine vis søger at dække over, at de har en skidt sag. Måske er de lidt på hælene, efter at en meningsmåling i Berlingske forleden viste markant stor opbakning i befolkningen til de offentligt ansatte. Det er dejligt, at borgerne viser anerkendelse og tillid. Jeg håber fortsat også, at det kan lykkes at bringe arbejdsgiverne samme sted hen, siger Bodil Otto.

Formanden deltager i forhandlingerne i Forligsinstitutionen, og der må ifølge forligsmandsloven ikke refereres fra møderne.