- Digitalisering påvirker de kommende år HK’ernes jobfunktioner på det kommunale og regionale arbejdsmarked og muligvis også ansættelsesformerne, lød det fra Marianne Køpke, formand for HK Kommunal MidtVest, da hun aflagde sin beretning.
 
- HK Kommunal understøtter, at medlemmerne ikke skubbes ud med digitaliseringen, at de er attraktive i forhold til de nye jobåbninger, udviklingen medfører, og understøtter gode ansættelsesvilkår, fortsatte hun.

 

”HK Kommunal understøtter, at medlemmerne ikke skubbes ud med digitaliseringen, at de er attraktive i forhold til de nye jobåbninger, udviklingen medfører, og understøtter gode ansættelsesvilkår”, sagde Marianne Køpke, formand for HK Kommunal MidtVest, blandt andet i sin beretning.

"Vi ved, at 2017 igen har været et hårdt år med masser af budgetudfordringer, omorganiseringer, manglende genbesættelse af stillinger og afskedigelser. Alle medlemmer skal løbe stærkere med færre ressourcer og mindst lige så mange opgaver som før", sagde Marianne Køpke blandt andet i sin beretning.

 

- Alle LO-forbund har i fællesskab besluttet, at 2019 er arbejdsmiljørepræsentantens år. Derfor bliver der i denne uge udsendt et elektronisk spørgeskema til forbundenes 18.000 arbejdsmiljørepræsentanter. Målet med undersøgelsen er at få kendskab til de vilkår, arbejdsmiljørepræsentanterne har i forhold til at udføre deres hverv og få skabt et bedre arbejdsmiljø på arbejdspladserne, fortalte Marianne Køpke.
 
- Vi vil også i aften sige alle tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter mange tak for det store arbejde, I udfører for medlemmerne på arbejdspladserne. Vi ved, at 2017 igen har været et hårdt år med masser af budgetudfordringer, omorganiseringer, manglende genbesættelse af stillinger og afskedigelser. Alle medlemmer skal løbe stærkere med færre ressourcer og mindst lige så mange opgaver som før. I har ydet hjælp og støtte til frustrerede kollegaer, og I har taget hånd om stressede og sygemeldte kollegaer, sagde hun.

 

Se video fra generalforsamlingen:


 
Marianne Køpke kom også ind på de igangværende overenskomstforhandlinger.
 
- På baggrund af HK Kommunals OK-kampagne med de mere end 7.000 postkort med medlemmernes bud på, hvad der er vigtigt, har forbundssektorbestyrelsen vedtaget HK Kommunals OK18-krav til KL og Regionerne. Det er glædeligt, at de mange budskaber fra medlemmerne tydeligt kan ses i de krav, vi har udtaget. 
 
- Ud over et stort arbejdspres, arbejdstid og fritvalgsordning, så er der i kravene lagt vægt på generelle lønstigninger, så HK Kommunals medlemmer kan få en bedre realløn samt at den lokale løndannelse skal fungere bedre, fortalte hun.

 

Næstformand genvalgt

På generalforsamlingen, der trak 98 kommunalt og regions ansatte HK’ere fra det midt- og vestjyske til, blev Lene Rasmussen genvalgt som næstformand.
 
Der var også genvalg til Jette Skovbjerg Hansen, Mette Højbjerg Skjødt,
Claus Bech Clausen og Tina Birkeholm. Ind blev også valgt Lena Smed i stedet for Peter Bertelsen, der valgte at forlade bestyrelsen.

 

Generalforsamlingen trak 98 kommunalt og regions ansatte HK’ere fra det midt- og vestjyske til.

Generalforsamlingen trak 98 kommunalt og regions ansatte HK’ere fra det midt- og vestjyske til.

 

Marianne Køpke fortsætter som formand, idet hun først er på valg ved næste års generalforsamling.
 
Efter generalforsamlingen kunne de fremmødte medlemmer få ny indsigt i selvmotivation og selvledelse og blive en motiverende kollega, idet René Nielsen ”Halv mand – helt menneske” holdt foredrag.
 

René Nielsen

René Nielsen gav ny indsigt i selvmotivation og selvledelse.

Artiklen er opdateret 15. marts 2018