Trine Jørgensen, mangeårigt medlem af bestyrelsen for HK Stat MidtVest og næstformand gennem de sidste tre år, havde besluttet ikke at genopstille til posten. Baggrunden var, at hun er blevet næstformand for Landsklubben HK Domstolene.

 

Som ny næstformand blev valgt Heidi Hensgen, der ikke i forvejen sad i bestyrelsen for HK Stat MidtVest.
 
Se video fra generalforsamlingen:


 

Heidi Hensgen er 58 år og arbejder i Faderskabsenheden hos Statsforvaltningen i Ringkøbing, hvor hun siden 2008 har været tillidsrepræsentant og siden jul 2017 fællestillidsrepræsentant for HK’erne i Statsforvaltningen over hele landet. Hendes mærkesag er fastholdelse af medlemmer.

 

Heidi Hensgen blev valgt som næstformand for HK Stat MidtVest, da der onsdag 14. marts 2018 var generalforsamling. Hans Christian Fløe fortsætter som formand. Han er først på valg til næste år.

Heidi Hensgen blev valgt som næstformand for HK Stat MidtVest, da der onsdag 14. marts 2018 var generalforsamling. Hans Christian Fløe fortsætter som formand. Han er først på valg til næste år.

 

Formand fortsætter

Hans Christian Fløe fortsætter som formand for HK Stat MidtVest. Han er først på valg til næste år.

 

Formanden kunne i sin beretning se tilbage på et år med stor medlemsfremgang på det statslige område i det midt- og vestjyske. Faktisk var der tale om en medlemstilgang på 7,9 procent i forhold til 2016. Den største medlemsfremgang blandt HK’s afdelingssektorer.

 

Hans Christian Fløe glædede sig også over, at der med udflytningsplanen for statslige arbejdspladser og omstruktureringen af SKAT vil komme mange nye HK arbejdspladser til Midt- og Vestjylland. Vurderingen er, at antallet af nye HK-stillinger i det midt- og vestjyske vil være 350 til 400 i årene 2018, 2019 og 2020 – med hovedvægt på opslag af stillinger i 2018.

 

Generalforsamlingen trak 62 statsansatte HK’ere fra det midt- og vestjyske til.

Generalforsamlingen trak 62 statsansatte HK’ere fra det midt- og vestjyske til.

 

Gør dig attraktiv og bevar din værdi

Hans Christian Fløe kom også ind på vigtigheden af efter- og videreuddannelse. 

 

- I 2017 var der et ord, der hele tiden poppede op i den offentlige debat – og også i HK Stat MidtVest. Det var digitalisering eller disruption. Jeg vil nok engang understrege vigtigheden af, at du tænker over, hvordan du gennem efter- og videreuddannelse gør dig attraktiv og bevarer din værdi på arbejdsmarkedet. Og ikke kun tænker over det – men rent faktisk også handler – og får dig tilmeldt nogle af de mange kurser og uddannelsestilbud, der kan gøre, at du kan tage det næste skridt i dit arbejdsliv. I HK kalder vi det Veludvikling, sagde han.

 

På generalforsamlingen, der trak 62 statsansatte HK’ere fra det midt- og vestjyske til, var der også genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Anne-Marie Kristiansen, Jette Ilkjær og Birgit Niebuhr.

 

Anja Sunesen og Helle Sørensen modtog ikke genvalg. Ind blev i stedet valgt den tidligere næstformand Trine Jørgensen og Louise Bøgvad Andersen.

 

Efter generalforsamlingen kunne de fremmødte medlemmer få ny indsigt i selvmotivation og selvledelse og blive en motiverende kollega, idet René Nielsen ”Halv mand – helt menneske” holdt foredrag.

 

René Nielsen

René Nielsen gav indsigt i selvmotivation og selvledelse.

Artiklen er opdateret 15. marts 2018