På landets mange kommunale og regionale arbejdspladser bliver arbejdsgiverne ofte svar skyldige, når HK’erne og deres tillidsrepræsentanter spørger ind til, hvilke medarbejdere der egentlig er omfattet af arbejdsgivernes lockoutvarsel. Og i HK Kommunal kan man i sagens natur heller ikke svare på arbejdsgivernes vegne.

Det er der ifølge forhandlingschef i HK Kommunal, Steen V. Kristensen, en ganske god grund til.

Uklare formuleringer giver usikkerhed

På linje med de andre faglige organisationer har HK Kommunal nemlig ifølge Steen V. Kristensen modtaget nogle meget omfattende og bredt formulerede lockoutvarsler fra de kommunale og regionale arbejdsgivere.

- Men varslerne er så uklart formulerede, at det for mange reelt er umuligt at sige, om de er omfattet af en konflikt eller ej. Men i øvrigt skal man som medlem af HK Kommunal huske, at lockoutvarslerne og undtagelserne i dem ikke ’overtrumfer’ strejkevarslerne. Så hvis man er udtaget til strejke, så gælder det, siger Steen V. Kristensen, der betegner lockoutvarslerne som rodede og upræcise.

Gyldighed under lup

I HK Kommunal har man derfor med torsdag den 15. marts kl. 17 som frist bedt såvel KL som regionerne om en redegørelse for det reelle omfang af lockoutvarslet.

- Får vi ikke et fyldestgørende svar på, hvilke medarbejdere lockoutvarslet omfatter, kan vi blive tvunget til at bede Arbejdsretten om at afgøre, om varslet overhovedet er er gyldigt, lyder det fra HK Kommunals forhandlingsleder.

I så fald vil det være op til Arbejdsretten at afgøre, om en eventuel konflikt skal træde i kraft senere end oprindeligt annonceret.

Hospitalsbyggerier går fri

HK Kommunals forhandlingsleder understreger, at især KL’s lockoutvarsel under alle omstændigheder er så omfattende, at der reelt er tale om en total standsning af alle arbejdsfunktioner.

Regionernes lockoutvarsel er kendetegnet ved, at man undtager samtlige funktioner knyttet til byggeriet af de nye hospitaler, alt imens syge borgere vil blive påvirket massivt.