delemøde

SAMDATA\HK indkalder til ordinært delegeretmøde, lørdag 17. november 2018 i København, jf. SAMDATA\HK’s vedtægter, § 4.

Delegeretmødet holdes i HK-forbundshuset, Weidekampsgade 8, 0900 København C, kl. 10-19.

SÅDAN KOMMER DU MED

Der er flere muligheder for at blive valgt som delegeret:
\ Du kan blive valgt på et medlemsmøde i din lokale SAMDATA-brancheklub (se efter opslag om, hvornår din klub holder møde).
\ Du kan blive valgt af din lokale HK-klub på din arbejdsplads.
\ Du kan blive valgt, hvis du er på en arbejdsplads, som har mere end 10 HK-medlemmer, og der ikke er oprettet klub.
Hvis du er i tvivl eller bare gerne vil finde ud af, hvordan du kan komme med, kan du sende en mail til samdata@hk.dk,
så finder vi ud af, hvilke muligheder du har.

REGLER FOR VALG AF DELEGEREDEdele2

REGLER FOR VALG AF DELEGEREDE FREMGÅR AF VEDTÆGTERNES § 4, STK. 2:

§ 4, stk. 2
Valg af delegerede:
1) Inden for hver brancheklub/afdeling vælges delegerede efter følgende retningslinjer:

Medlemstallet pr. 30. juni forud for delegeretmødet lægges til grund for valg af delegerede.

Umiddelbart efter opgøres et fordelingstal for brancheklubber og afdelinger ud fra:
\ Antal medlemmer i SAMDATA\HK
\ Antal delegerede ifølge regelsæt for landsklubber, landsforeninger og tillidsrepræsentantkollegier(120), og dette er lig med det medlemstal, der svarer til én delegeret.
\ Der vælges én delegeret for hvert medlemstal, der svarer til én delegeret.

VI SES TIL DELEGERETMØDET TIL NOVEMBER.