Derfor skal du stemme på Lasse Lippert Laursen som medarbejderrepræsentant til Dansk Supermarkeds bestyrelse:

”Jeg er valgt af jer i Dansk Supermarked til at være jeres fællestillidsmand og dermed varetage jeres interesser over for ledelsen i hele Dansk Supermarked. Jeg bruger alle mine kræfter på at sikre jeres rettigheder og gøre Dansk Supermarked til en fantastisk arbejdsplads.

Jeg mener, at det er super vigtigt, at medarbejderne ikke bliver repræsenteret af en leder i A/S bestyrelsen.

Du skal stemme på mig, fordi jeg vil sørge for, at medarbejderen på gulvet har en stemme i A/S bestyrelsen. En stemme der tør og kan sige det, der skal siges, på vegne af medarbejderne i hele Dansk Supermarked.”

Derfor skal du stemme på Helle Bech som medarbejderrepræsentant til Dansk Supermarkeds bestyrelse:

”Du skal vælge mig, fordi jeg gennem mit tillidshverv i Bilka og som næstformand for Landsklubben Dansk Supermarked har et bredt kendskab til, hvad der sker i blandt andet Bilka, føtex og på lagrene. Jeg tør stå frem og sige min mening – også over for ledelsen – og jeg føler, at ledelsen respekterer og lytter til mig.

Jeg vil i bestyrelsen bruge min indflydelse på at fortælle om hverdagen og den daglige drift blandt andet i en Bilka – en viden som de øvrige bestyrelsesmedlemmer ikke har – og dermed præge beslutningerne, så de ikke bliver for højloftede.”

Sådan stemmer du:

Valget bliver afholdt i uge 11 2018.
Stem på DGSvalg2018.dk (Linket virker ikke pr. 2. juli 2018). Din stemme afgives ved at indtaste cpr.nr. samt dit lønnummer på valgportalen. Valget er anonymt, og Dansk Supermarked Group får ikke kendskab til enkeltpersoners afgivne stemme. Valgresultatet offentliggøres tirsdag 20. marts 2018. Du er stemmeberettiget, hvis du er fyldt 15 år, og du er ansat på dagen for valglistens udarbejdelse (22. januar), og du stadig er ansat i valgugen.