Støt de offentligt ansatte – deres kamp er vores kamp

De offentligt ansatte kæmper for retten til at forhandle egne overenskomster frem for at blive dikteret løn og arbejdsforhold af regering og arbejdsgivere. Derfor vil lærerne – på linje med alle andre – have en arbejdstidsaftale frem for det nuværende lovdiktat. Og derfor vil alle offentligt ansatte have den betalte frokostpause ind i overenskomsterne, så arbejdsgiverne ikke kan afskaffe den og sætte arbejdstiden op med 2,5 time om ugen uden lønkompensation og uden at forhandle!

De offentligt ansatte kæmper også for at bevare en lønudvikling svarende til de private. Selv om regeringen selv forventer en privat lønudvikling på 8,6 procent de næste tre år, vil den kun give de offentligt ansatte 6,7 procent. Det vil være ringeagt for de offentligt ansatte og deres arbejde. Og det vil også ramme de privatansatte fordi, at resultatet af denne overenskomst vil smitte af på den næste. Et dårligt resultat for de offentligt ansatte, vil næste gang gøre det sværere for de privatansatte.

Med andre ord, så gavner offentligt ansattes lønkamp os alle.

På den baggrund opfordrer generalforsamlingen alle medlemmer af HK Privat Østjylland til at vise sympati med de offentligt ansatte kolleger til demonstrationen på Storetorv i Aarhus den 22. marts kl. 17.00.

Vi opfordrer alle politiske kræfter til at arbejde for Den danske models bevarelse også på det offentlige område. Derfor tager vi afstand fra eventuel politisk indgriben i konflikten

Vi opfordrer alle kolleger på både det private og offentlige område til at melde sig ind i en rigtig, overenskomstbærende fagforening. Kun igennem de overenskomstbærende fagforeninger kan vi på arbejdsmarkedet stå sammen for at bevare reel mulighed for at forhandle løn- og ansættelsesvilkår.