Se video fra generalforsamlingen:
 
- Hvordan kommer fremtidens HK arbejdspladser til at se ud? Det er der mange, som spørger om. Men hvem har det rigtige svar, lød det fra Inger Stranddorf, formand for HK Privat MidtVest, da hun efter brunch med de fremmødte medlemmer aflagde sin beretning.
 
- Alle er sikre på at teknologien vil få endnu større betydning for HK arbejdspladserne. Alle taler om digitalisering, platformsøkonomi og udlicitering. Det, vi ved, er, at der forsvinder en række klassiske HK arbejdsopgaver – sådan har det faktisk været i en lang årrække. Men der kommer også mange nye opgaver til. Det er ikke sikkert, at de nye opgaver ligner dem, vi har i dag. Det føler jeg mig faktisk overbevist om, at de ikke gør. Og de vil kræve, at vi kan noget andet – har andre kompetencer end dem, vi har i dag, sagde hun og fortsatte.
 
- Så, hvad skal vi gøre for at forberede os på, at vi kan løse fremtidens HK opgaver? Uddannelse, uddannelse og atter uddannelse. Med den fart, den teknologiske udvikling har på, bliver det mere og mere aktuelt at tage videreuddannelse gennem hele arbejdslivet. Det er den løbende efter- og videreuddannelse, vi tager, der er vores bedste forsikring af os selv – så arbejdsgiverne også om to, fem og ti år synes, at det, vi kan, er noget, de har rigtig meget brug for, pointerede hun.

 

Inger Stranddorf i gang med at aflægge beretning

- Med den fart, den teknologiske udvikling har på, bliver det mere og mere aktuelt at tage videreuddannelse gennem hele arbejdslivet, sagde Inger Stranddorf blandt andet. 

 

Ingen skal blive syge af at gå på arbejde

Inger Stranddorf kom også ind på arbejdsmiljøet på de midt- og vestjyske arbejdspladser.

 

- Rigtigt mange steder går det godt – men desværre er der også mange steder, hvor travlhed er afløst af stress. Vi skal nå mere, vi skal være robuste, mere fleksible og arbejde på alle tider af døgnet. Vi ved, at vi ikke kan nå mere og mere på samme eller kortere tid. Vi skal alle mærke efter, om vores helbred kan holde til hele tiden at presse os selv mere og mere.
 
- Stress er individuel men skal løses i fællesskab. Vi skal alle være med til at forebygge stress. Ingen skal blive syge af at gå på arbejde. Selv Regeringen har erkendt det og nedsatte sidste år et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til en styrket arbejdsmiljøindsats. Lad os så håbe, det ikke bare er en syltekrukke - og uheldigt, at foreslåede initiativer skal være omkostningsneutrale, sagde hun. 

 

57 privatansatte HK'ere fra det midt- og vestjyske deltog i generalforsamlingen.

57 privatansatte HK'ere i det midt- og vestjyske deltog i generalforsamlingen.

 

Næstformand genvalgt

På generalforsamlingen, der trak 57 privatansatte HK’ere fra det midt- og vestjyske til, blev næstformand Niels Wedege Petersen genvalgt som næstformand. 
 
Der var også genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Bjarne Papsø, Nadia Odgaard Amling, Inge Odgaard Christensen, Gitte Møgelbjerg og Ketty Jakobsen samt første suppleant Else Vestergaard og nyvalg af suppleant Mille Andreasen.
 
Inger Stranddorf fortsætter som formand, idet hun først er på valg ved næste års generalforsamling.

 

Efter generalforsamlingen kunne de fremmødte medlemmer få ny indsigt i selvmotivation og selvledelse og blive en motiverende kollega, idet René Nielsen ”Halv mand – helt menneske” holdt foredrag.

 

René Nielsen gav indsigt i selvmotivation og selvledelse.

René Nielsen gav ny indsigt i selvmotivation og selvledelse.

Artiklen er opdateret 17. marts 2018