Så tikker uret for alvor. På alle de offentlige arbejdspladser tælles der ned til 4. april – dagen for indledningen af konflikten, hvis det kommer dertil. Håbet om at undgå den er ikke slukket. Men midt i mellem parternes forhandlingsmæssige sabelraslen er organisationerne på overarbejde for at orientere medlemmerne. I disse dage holdes der medlemsmøder på stort set alle arbejdspladser, så ingen behøver være i tvivl om, hvordan de skal forholde sig, hvilke regler, der gælder, og hvor meget konfliktstøtte de får, i tilfælde af at forhandlerne på det offentlige område ikke når hinanden og bliver enige om nye overenskomster.

I HK Kommunal Hovedstadens område er ca. 10 pct. af de 15.000 medlemmer udtaget til strejke, mens arbejdsgiverne for de øvrige, med få undtagelser, har varslet lockout fra 10. april. Og det får Winnie Axelsen, formand for HK Kommunal Hovedstaden, til at sige:

– Arbejdsgiverne har desværre valgt at trappe konflikten op med en meget aggressiv lockout, der rammer alle danskere. Det er en næsten total lockout – og rigtig mange HK'ere er omfattet. Jeg synes, at arbejdsgiverne tager danskerne som gidsler ved at fare frem på denne måde. Det er en voldsom overreaktion.

Vi skal også have del i opsvinget

Lige nu forhandles der i Forligsinstitutionen – og mere ved kun de, der sidder derinde, da der er tavshedspligt omkring detaljerne i forhandlingerne. Så status er, at det spidser til, og at kursen er sat mod konflikt. Og - alt sammen, fordi arbejdsgiverne afviser, at de offentligt ansatte, lige som resten af Danmark, skal have del i det økonomiske opsving, siger Winnie Axelsen.

Som hun ser det, er det ikke alt det, der sker lige nu, som er lige kønt at se på:
- Arbejdsgiverne strør om sig med halve sandheder. De forsøger at få det til at se ud som om, at vi fra lønmodtagerside har sagt nej til lønstigninger, der matcher de privatansattes. Det er pure opspind. Efter regeringens egen prognose bliver lønudviklingen på det private arbejdsmarked de næste tre år på 8,6 pct. Og nye tal fra det Økonomiske Råd siger 9,2 pct. Det er højere end den ramme, som minister Sophie Løhde er kommet med på det statslige område, nemlig 6,7 pct.

I kommuner og regioner har der endnu ikke været tal på bordet.

Vil gå ud over borgerne også

Der bør med andre ord være plads til en mere ligelig lønudvikling det offentlige og private arbejdsmarked imellem, ifølge fagforbundene.

- Men hvis det ikke lykkes at bringe arbejdsgiverne til fornuft, er vi nødt til at sætte tryk på. Perspektivet er, at vi ellers risikerer at udhule de offentligt ansattes løn og skabe et sekunda-arbejdsmarked med de ringeste løn og arbejdsvilkår. Det er skræmmende og vil gå ud over både medarbejderne og borgerne. Så det må ikke ske, siger Winnie Axelsen.

 

Velkommen til mange nye medlemmer

Siden 1. januar har HK Kommunal Hovedstaden fået 795 nye medlemmer. Muligvis skyldes det storkonflikten, men uanset hvad årsagen er, byder formanden Winnie Axelsen dem meget velkommen. Og på generalforsamlingen den 14. marts fik alle de tillidsvalgte også en opfordring til at tage godt imod dem:
- Vis at de er velkomne, vis hvad vi står for og hvad vi kan. På den måde får vi loyale medlemmer, også når alt dette forhåbentlig snart er overstået. Vis hvor fantastisk vores fagforening er, og hvor fantastisk et fællesskab vi har i HK Kommunal.

 

Hvordan har I det med en eventuel strejke og lockout?

På et fagligt møde i Høje-Taastrup den 12. marts fangede vi to medlemmer for at høre, hvordan de ser på konfliktsituationen lige nu.

Kirsten Nielsen, HK-medlem, Høje-Taastrup Kommune:

- Jeg har aldrig før prøvet at være i konflikt med arbejdsgiverne på den måde. Nu er jeg tjenestemand og skal ikke strejke. Men derfor ville jeg alligevel gerne have undgået den situation, vi står i nu, og jeg håber heller ikke, konflikten bliver til noget. Men det er svært at forudsige lige nu, hvor forhandlerne står på hver deres side og puster sig op. Det står ikke soleklart for mig, hvad konflikten handler om. Det kan være svært at høre præcist midt i al retorikken. Men når man sætter os i den situation, man har gjort, så tænker jeg, at det er alvorligt. Det skal det være. Jeg tænker dog også, at arbejdsgivernes omfattende lockout betyder, at konflikten i givet fald bliver kort. Ellers bliver den meget dyr for samfundet, og det kan ingen være interesseret i.

Kirsten Willumsen, HK-medlem, Høje-Taastrup Kommune:

- Jeg skal på ferie 3. april. Så jeg kommer lidt sent ind i konflikten, hvis den bliver til noget. Det tror jeg dog ikke. Det vil jo især være skrækkeligt for alle dem, hvor både manden og konen er kommunalt ansatte. Det kan blive dyrt for dem. Derfor håber jeg, at forhandlerne er deres ansvar bevidst og sætter sig ned og forhandler i stedet for bare at stå og rasle med sablerne, som de gør nu. Jeg indrømmer blankt, at jeg ikke har fulgt med i detaljerne i konflikttemaet. Blandt andet fordi jeg tænker, at det lige så godt kan vente til de kommer ud og fortæller mig, hvad de er blevet enige om. For al den mellemliggende ping-pong med ord og muskler giver jo ikke noget retvisende billede. For mig handler det om resultatet. Og det skal jeg nok forholde mig til, når det foreligger.

OK-18 Konfliktmøde i Høje Tåstrup

Medlemsmøde i Høje-Taastrup, hvor faglig konsulent Pia Lund Jeppesen fra afdelingen orienterede de mere end 50 fremmødte medlemmer.
Foto: Berit Andersen

TR'er: Det er helt ok at skulle strejke

I HK Kommunal Hovedstadens område har hundredvis af tillidsvalgte lige nu susende travlt med at finde hoved og hale i den konflikt, der er opstået mellem fagforbund og arbejdsgivere på det offentlige område. Spørgsmålene fra kollegerne på arbejdspladsen står i kø, og samtidig skal TR'ene forberede sig på, hvad der skal ske, hvis strejken og lockouten bliver en realitet. Vi har spurgt et par af dem, hvordan de har det midt i al hurlumhejet?

Martin Jørgensen, TR, Karrierecenteret under Jobcenter København:

- Jeg er helt med på at konflikte. Men jeg synes, det er lidt mærkeligt, at vi er udtaget til konflikt her, da vi har en lidt særlig problemstilling. Den handler om, at det kun er godt en tredjedel af dem, der arbejder på overenskomsten, der er medlemmer af HK. Og jeg mener jo, at det er bedre at vælge de arbejdspladser, hvor der er mange HK'ere. Men når det er sagt, så glæder jeg mig over, at konflikten giver anledning til nogle rigtig gode snakker her på arbejdspladsen – om overenskomster, faglighed og fællesskab. For sagen er, at mange af Karrierecentrets medarbejdere er akademikere, lige som vi kan se, at stadig flere af vores nye kolleger er akademikere. Og jeg mener jo, at det naturligste for alle er at være medlem af HK, når det nu er HK, der har overenskomsten. Derfor vil jeg bruge konflikten som anledning til at gøre et fremstød for HK. Jeg har ingen forventning om, at vi når en organiseringsgrad på 100, men jeg ser gerne, at vi kommer tæt på to tredjedele. Så får vi ikke andet ud af konflikten, så håber jeg i hvert fald på en stribe nye medlemmer.

Hanne Fie Brejner, TR i Borgerservice, Ydelsesservice, Fællessekretariatet og Sportscentret i Høje-Taastrup Kommune:

- Jeg har det rigtig fint med, at vi er udtaget til at strejke. For det giver os mulighed for sammen med vores kolleger i de andre organisation at kæmpe i fællesskab. Som jeg ser det, er vores danske model på spil – med overenskomster aftalt mellem parterne uden at politikerne blander sig. Den model er det virkelig vigtigt, at vi bevarer, og det vil jeg gerne være med til at kæmpe for.

Vores medlemmer vil også gerne kæmpe. Men jeg hører dem også være ærgerlige over, hvis det kommer til konflikt. Så vores budskab til forhandlerne er, at de skal huske, at det handler om at finde en løsning. Vi håber, vores forhandlere får arbejdsgiverne til forhandlingsbordet igen.

En meget stor frustration for vores medlemmer er de kolleger, der ikke er organiserede. For i en situation, hvor de konflikter og kæmper en fælles kamp går de andre bare på arbejde. Det synes vores medlemmer er rigtig ØV. For det svækker vores position under en konflikt, og det bliver tydeligt for medlemmerne, at der er nogen, der snylter på fællesskabet. Det er meget usolidarisk, synes det.

Til gengæld er det også blevet tydeligt for nogle af de uorganiserede, hvad fællesskabet har at byde på i sådan en situation som denne. Vi har fået nogle indmeldelser i fagforeningen, som vi er glade for. Nu håber vi bare, at de ikke melder sig ud igen, når den nye overenskomst er kommet på plads.

Jeg mærker dog i disse dage også en høj grad af stolthed over at være HK'er. Bare det at vi har en fagforening, der udbetaler konfliktstøtte. Det er en god fagforening, hvor der er styr på sagerne, synes vores medlemmer.

For mange kan det være svært at overskue, hvad det handler om. Og så fortæller jeg dem, at en stor del af det selvfølgelig er løn, og at det egentlig kan forklares meget enkelt – nemlig at det handler om at privatansatte kan købe en liter mælk for de samme penge, som vi kun kan købe trekvart liter mælk for. Og at det skal der laves om på.

OK 18 Konfliktmøde i Karrierecentret, Københavns kommune

Medlemsmøde i Karrierecentret under Jobcenter København, hvor fællestillidsrepræsentant Jan Bolvig (tv), tillidsrepræsentant Martin Jørgensen og faglig konsulent Peter Michelsen fra afdelingen orienterede.
Foto: Berit Andersen