En journalist havde bedt om aktindsigt hos Region Syddanmark i 11 chefers løn.

Aktindsigten handlede om chefernes lønmæssige forhold i de pågældende individuelle kontrakter – deriblandt oplysninger om, hvordan lønnen er sammensat af diverse tillæg. 

Men Region Syddanmark havde kun givet aktindsigt i 11 chefers samlede månedsløn – ikke i de beregninger, der lå til grund for de pågældende chefers lønninger.

Nu har Statsforvaltningen slået fast, at de efterlyste oplysninger burde være udleveret, idet de er omfattet af offentlighedsloven.

Lønmæssige forhold er offentlige

For som Statsforvaltningen pointerer, er lønmæssige forhold hos offentligt ansatte omfattet af offentlighedsloven: ”Begrebet lønmæssige forhold omfatter grundlønnen, merarbejdsvederlag, kvalifikations- og funktionsløn, særlige tillæg, fratrædelsesgodtgørelse og pension mv. 

Men understreges det, det er alene selve oplysningerne om størrelsen af de enkelte lønmæssige forhold, der skal videregives – Ikke omstændigheder, begrundelser o.l.

Det understreges endvidere, at det er uden betydning, at disse oplysninger ikke fremgår af chefernes kontrakter, men i stedet opbevares i chefernes personalesager. Ligesom, at oplysninger omfattet af offentlighedslovens § 21, stk. 3, er ekstraheringspligtige, hvorfor det ikke har betydning for pligten til at udlevere disse, hvorvidt de indgår i interne dokumenter.