Ser man tilbage på de sidste mange år, må man konstatere, at den største udfordring på arbejdspladserne stadig er det psykiske arbejdsmiljø. Det sagde næstformand i HK Kommunal Hovedstaden, Karla Kirkegaard, da hun på generalforsamlingen 14. marts gjorde op, hvad der er sket i hendes otte år på posten.

- Jeg havde håbet, at jeg kunne fortælle jer, at det var blevet bedre. Men det er det ikke. Og kogt ned skyldes det primært manglende sammenhæng mellem ressourcer og muligheden for ordentlig opgavevaretagelse. Så udviklingen kan jo ikke overraske, når man tænker på at der er skruet på økonomien gennem mange år, sagde hun.

Generalforsamling 2018 - Karla Kirkegaard aflægger beretning

Jobcentre er hårdest ramt

Hun pegede på, at det især er gået ud over medarbejderne på social- og beskæftigelsesområdet:

- De er hårdere ramt end vanligt. Først og fremmest på grund af reformiveren over for svage borgere. De mange reformer, der forringer vilkårene for borgerne på forskellige områder, trækker store veksler på medarbejdernes tid til opgaverne og deres faglige stolthed. Og fordi reformerne gør ondt på borgerne bliver mange af dem mere udfarende og truer medarbejderne både fysisk og verbalt.

Chikane på sociale medier er noget nyt

Sidste år blev samtidig det første, hvor en ny type chikane kom til, nemlig den der foregår på de sociale medier. Her fortalte næstformanden om en undersøgelse, der viser, at hver tredje HK'er på jobcentrene har oplevet at blive eksponeret negativt på de sociale medier. Nogle er endda blevet direkte chikaneret på deres facebookprofil og via sms på deres private telefoner. Og Karla Kirkegaard opfordrede arbejdsgiverne til at melde disse sager til politiet og lade det være op til dem at afgøre konsekvenserne.

Bedste indsats sker på arbejdspladsen

Men en ting er et dårligt psykisk arbejdsmiljø og stress. En anden er, hvordan vi alle kan være med til skabe det gode arbejdsliv, pointerede Karla Kirkegaard. For selv om stress rammer individuelt, kan stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø kun bekæmpes i fællesskab:

- Det skal I lokalt ude på arbejdspladsen gribe fat i, så snart det er aktuelt. Centralt fra støtter vi op via overenskomster, kurser, vejledninger, politisk pres osv. Men vi må bare konstatere, at der, hvor der sker en positiv udvikling, er der, hvor kolleger sammen med tillids- og AMR involverer sig aktivt på arbejdspladsen for at gøre en forskel.

De tillidsvalgtes vilkår skal afdækkes

Forudsætningen for et bedre arbejdsmiljø af både den ene og anden slags er dog, at arbejdsmiljørepræsentanter har de rette vilkår til at udføre deres hverv. Og for at finde ud, hvordan det står til derude – om de har muligheden for at gøre, hvad de skal for bedre arbejdsmiljøet – har LO igangsat en undersøgelse blandt alle forbundenes 18.000 arbejdsmiljørepræsentanter, som skal afdække situationen anno 2018. Resultater heraf vil foreligge til sommer, hvorefter forbundene, inklusive HK, konkret vil sætte gang i aktiviteter, der skal bedre AMR'enes vilkår.

- Jeg håber det vil gavne alle. For alle fortjener det bedst mulige arbejdsmiljø, sluttede Karla Kierkegaard.