Elever er ikke omfattet af konflikt. Det lyder som det enkle svar på et meget entydigt spørgsmål, men virkeligheden kan være noget mere kompleks fra en elevs synsvinkel. Da der var begyndt at dukke en del spørgsmål op, indkaldte HK Ungdom Hovedstaden derfor til stormøde for elever. 70 elever fra både stat, region og kommuner under HK Hovedstaden mødte op.

Arrangørerne havde allieret sig med Stig Petersen, underviser på Niels Brock samt faglig chef Søren Rex og afdelingsformand Winnie Axelsen fra HK Kommunal Hovedstaden, der blandt andet måtte svare på, hvad man som elev skulle gøre, hvis den faglige vejleder eller alle kilderne er i konflikt, når man skal bruge dem til sin fagprøve. Må censorerne overhovedet møde op, hvis de er konfliktramte? Må man bryde en eventuel fysisk blokade. Og hvilke opgaver må man egentlig påtage sig som elev, når kollegerne strejker eller er lockoutet?

- Man kan forestille sig mange scenarier, og ofte lød svaret, at det måtte man kigge på i de konkrete tilfælde. På uddannelsesstederne er der stor forståelse for, at eleverne kan komme i en helt ekstraordinær situation med deres opgaver denne gang. Også når det handler om arbejdets indhold er det vanskeligt at tage højde for alt på forhånd, og hvis man er i tvivl, skal man ringe til sin HK-afdeling, fortæller medarrangør Ronnie Andersson, elev i Københavns Kommune.

Eleverne må ikke "fylde huller"

En del undervisere på uddannelsessteder er tjenestemænd og ikke en del af konflikten, og der vil uddannelsesforløbene fortsætte uændret, men der kan opstå særlige situationer, hvis censorer er i konflikt, eller hvis administrationen på skolerne helt eller delvis er konfliktramt. For eksempel i forbindelse med elektroniske afleveringer, som måske ikke fungerer.

- Men det er alt sammen noget, man vil kigge på og give besked om i de konkrete tilfælde, siger Ronnie Andersson.

I nogle tilfælde kan det måske være vanskeligt for elever at afgøre, om der er tale om konfliktramt arbejde, hvis de bliver sat til nye opgaver. Det kan handle om opgaver, der måske alligevel ville være en del af deres uddannelse på et tidspunkt. Men eleverne må ikke "fylde huller" som erstatning for de kolleger, der er i konflikt.

Eleverne støtter "de voksne"

På mødet fik eleverne også markeret deres solidaritet med de kolleger, der skal ud i konflikt. Mange fulgte opfordringen til at sende en hilsen til deres kolleger på arbejdspladserne. De blev fotograferet med skilte, hvor de skrev, hvem de støttede, efterfulgt af en begrundelse:

"De kæmper en god kamp for alles fremtid", "De ansatte i sundhedssektoren fortjener ordentlige løn- og arbejdsforhold", "Lønnen skal matche arbejdsbyrden" og "Vi skal have en fair overenskomst" lød nogle af begrundelserne.

Billederne vil senere blive brugt på HK Ungdom Hovedstadens Facebook-side. Her ligger der også et referat fra mødet.