Finansministeriet varslede den 9. marts lockout fra 10. april for alle medlemmer af HK Stat – undtagen nogle navngivne medlemmer på en lang række arbejdspladser. Siden har det vist sig, at andre end medlemmerne på listen er undtaget fra lockouten. 

Dels slipper medlemmer, der allerede var varslet i strejke, for at blive låst ud fra deres arbejdsplads. Arbejdsgiveren kan nemlig ikke lockoute nogen, der allerede strejker. Dels er medlemmerne på en række friskoler også undtaget fra lockoutvarslet.

Opsummering om lockouten

HK Stat har afgivet strejkevarsel for cirka 2.100 medlemmer med virkning fra 4. april 2018. Moderniseringsstyrelsen har afgivet lockoutvarsel med virkning fra 10. april 2018 for alle medlemmer af HK Stat, dog er undtaget:
 
  • De institutioner, som HK Stat har varslet i strejke
  • Enkelte produktionsskoler og erhvervsakademier, som har valgt at indgå overenskomster med HK/Privat
  • Friskoler oplistet i bilag 1
  • Enkelte medlemmer eller grupper af medarbejdere ansat på virksomheder, som er oplistet på bilag 1 (medlemmer der er i tvivl, skal henvende sig til deres ledelse og få oplyst om de er fritaget for lockout).Bemærk, at nødberedskab/friholdelsesaftaler på strejkeramte virksomheder kun kan aftales med mellem HK Stat og Moderniseringsstyrelsen.

Det er ledelsen på de enkelte arbejdspladser, der afgøre, hvem de vil undtage fra lockout. 

I videoen herunder forklarer HK Stats sekretariatschef Jan Erik Rasmussen, hvordan lockouten rammer.