– I en situation, hvor regeringen har besluttet, at den offentlige sektor skal være mindre og den private sektor større, er det vigtigere end nogensinde, at de offentligt ansatte rykker sammen og sikrer sig en maksimal indflydelse på arbejdspladserne.

Sådan lød et af budskaberne fra formand Winnie Axelsen, da hun aflagde beretning til en særdeles velbesøgt generalforsamling i HK Kommunal Hovedstaden 14. marts. Næsten 300 tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og menige medlemmer var mødt op for både at lytte og gøre deres indflydelse gældende på de valg og beslutninger, der skulle træffes.

- Vi skal arbejde på at få maksimal indflydelse i forhold til både chefer, ledere og politikere. Og vi skal arbejde på at skabe relationer til vores medlemmer og i særlig grad også ikke-medlemmer. Det er vigtigere end nogensinde at skabe stærke faglige fællesskaber, hvis vi skal modstå det pres vi vil komme ud for i de kommende år, sagde Winnie Axelsen, der med valget på generalforsamlingen nu er gået ind i sin sidste to-årige valgperiode som formand for HK Kommunals største afdeling.

Genneralforsamling 2018 - Winnie

Et nødvendigt paradigmeskift

For at være med til netop at sikre en styrket indflydelse til HK ude på arbejdspladserne vil fagforeningen i de kommende måneder bruge ekstra mange kræfter på forskellige indsatser, der understøtter målet. Det hænger igen sammen med det, som formanden kalder et paradigmeskift i opfattelsen af, hvad en fagforening er til for, og hvad dens opgaver er. Udviklingen på arbejdsmarkedet fordrer, at der sættes skarpt fokus på at sikre medlemmerne ordentlige arbejdsvilkår. Og for at nå hertil, skal fagforeningerne i højere grad end hidtil arbejde på at få indflydelse også politisk, og både ift. at få ændret lovgivningen og gå i dialog med de lokalpolitiske niveauer.

Allerede nu har HK Kommunal indledt et samarbejde med politikerne i forvaltninger på tværs af Københavns Kommune og i regionen. For som sagen står i dag, har politikerne fået behov for at høre om sagerne også fra medarbejdernes synspunkt, sagde Winnie Axelsen og supplerede med, at hendes arbejde og indsats af samme grund har ændret sig markant:

- Jeg har besluttet at bruge mere tid ude på arbejdspladserne, hos medlemmerne og tillidsrepræsentanterne. Og så bruger jeg også meget mere tid end nogensinde på møder med ledelser og politikere. For eksempel har jeg holdt møder om TR-vilkår, om medlemmers sikkerhed i forbindelse med aggressive borgere og om sikring af lægesekretærernes position i hovedstadsområdet.

Dialogerne er blevet sværere

Og sådan må det være, fordi formanden samtidig konstaterer, at der er kommet en ny type ledelser derude.

- Dialogerne går ikke så nemt som tidligere. Jeg ved ikke, om det er fordi lederne ikke kender de fagretlige spilleregler eller de bare nægter at anerkende den danske model. Det er, som om de har mere travlt med at pleje egen karriere, frem for at indse at de har valgt at arbejde i en offentlig sektor, der er politisk ledet. Det kræver alt andet lige, at de klæder deres politikere på, så de er i stand til at træffe de rigtige beslutninger. Men det er ikke det, der sker. Når vi ser skandalesagerne i det offentlige, er det ikke altid politikerne, der er umulige, men oftest embedsværket, som ikke aner, hvad de har med at gøre. Derfor får politikerne ikke et ordentligt grundlag at træffe de politiske beslutninger på. Og her har vi som fagforening fået et vigtig rolle at spille, sagde Winnie Axelsen.

Det er os, der kender opgaverne bedst

Samtidig indebærer udviklingen, at de offentligt ansattes rolle er blevet at give arbejdsgiverne det, de ikke ved, de har brug for, som formanden understregede det:
- Det passer også med, at det er os, der kender borgerne og opgaverne. Og bliver vi lidt mere strategiske, er det også os, der ved, hvordan tingene kan ændres til det bedre og opgaverne løses på en ny og smartere måde. Men det kræver, at vi selv indser, at status quo ikke længer holder, lige som det kræver, at vi er parate til at opgive gamle opgaver til fordel for nye. Vi skal byde os til og vise, at vi kan og vil.

At hun har truffet det bevidste valg om at være mere udfarende, sker også i erkendelse af, at hvis det ikke lykkes at få synliggjort HK'erne og ændre det blakkede image, som de tilsyneladende har hos nogle arbejdsgivere, - så ender det med, at der ikke vil være tilstrækkelig mange HK-arbejdspladser til, at vi kan få den store indflydelse vi så gerne vil have. Vi får jo kun politisk indflydelse, hvis vi er mange. Sådan er det, sagde Winnie Axelsen og understregede til slut, at meget derfor lige nu handler om ikke bare om at sikre de nuværende HK-job, men i høj grad om at sikre, at der også i fremtiden er rigtig mange HK-stillinger i det offentlige.

Generalforsamling 2018 - Der stemmes om beretningen