HK Kommunal har gjort indsigelser i forhold til regionernes lockout-varsler. Regionerne har nu præciseret varslerne skriftligt og på et fællesmøde, der blev afholdt i går, mandag.

Regionernes lockout omfatter IKKE medlemmer, der er ansat i:

  • Psykiatrien
  • De sociale institutioner
  • Abortsamrådssekretariaterne
  • Det præhospitale område, herunder akutlægebiler og akutbiler

Ansættelsesbrevet er afgørende

Medlemmer, der leverer ydelser til disse områder (fx IT-området), men ikke er ansat fx i psykiatrien – er omfattet af lockout, såfremt de er ansat på en af de oplistede institutioner i varslingsbrevet.  

Det er ansættelsesbrevet, der er afgørende for, om et medlem er omfattet eller ikke er omfattet af lockout-varslet. Hvis der i ansættelsesbrevet står, at man er ansat med tjeneste indtil videre på en bestemt arbejdsplads, så er denne arbejdsplads afgørende for, om den pågældende er omfattet. Hvis arbejdspladsen er nævnt i varslingsbrevet som en enhed, der er varslet lockout for, så er man omfattet af lockouten.

Hvis man har flere tjenestesteder, er det hovedtjenestestedet, der er afgørende for, om man er omfattet af lockouten. Hvis hovedtjenestestedet er omfattet af lockouten, så er hele ens beskæftigelse omfattet af lockouten.

Det er i øvrigt vigtigt at fremhæve, at RLTNs lockout-varsel ikke ændrer ved HK Kommunals strejkevarsel og de områder/medlemmer, der er varslet i strejke fra den 4. april.

Tjek både regionernes lockout-varsler samt HK Kommunals strejke-varsler på vores oversigt på HK.DK. (Linket er udløbet 27/10 2020)