For at kunne gennemføre aktiviteter og indsatser, der sætter fokus på og styrker arbejdsmiljørepræsentanterne, blev der den 15. marts sendt et elektronisk spørgeskema til alle HK’s arbejdsmiljørepræsentanter.

Målet med undersøgelsen er at få kendskab til de vilkår du, som arbejdsmiljørepræsentant, har i forhold til at udføre dit hverv og få skabt bedre arbejdsmiljø på arbejdspladserne. 

Resultatet af undersøgelsen kommer til juni, og vil blive brugt til at målrette aktiviteter til arbejdsmiljørepræsentanterne. 

Send dine svar ind og få indflydelse på, hvilke aktiviteter der skal i spil for at få skabt et bedre arbejdsmiljø på arbejdspladserne.