Det var en rørt formand, som sagde tak for genvalget

Annette Godsvig Laursen blev genvalgt uden modkandidat og med akklamation på en velbesøgt generalforsamling i HK Stat Sydjylland i Kolding torsdag d. 15. marts. Dermed går hun ind i sit 11. år som formand for afdelingssektoren, som organiserer de statsansatte i det sydlige Jylland fra Horsens til grænsen.

Bestyrelsen anbefalede genvalg af formanden, og også flere deltagere tog ordet og bakkede op om Annette Godsvig Laursens håndtering af de sidste års mange udfordringer. Hun nævnte selv en række sager, blandt andet Moderniseringsstyrelsens udbasunering af statsansatte som dovne, en påstand som måtte trækkes tilbage med en undskyldning. Også opsplitningen af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og omflytningerne i SKAT fik en kommentar med på vejen.

- Vi har en række medlemmer, som er berørt af de stadige forandringer. De når knapt at komme i gang med deres nye funktioner, før der bliver lavet om igen. Forandringerne sker af politiske årsager, og jeg håber, der snart bliver ro om arbejdspladserne, sagde hun.

Nye jobs uden jubel

Medlemstallet i HK Stat Sydjylland har udvist en stigende tendens hen over året, blandt andet takket være flytningen af arbejdspladser fra Hovedstaden til provinsen. Men formanden er ikke udelt begejstret over flytteriet.

- Det er af stor betydning for vores ungdom, at der fremadrettet er nogle spændende job, så vi kan fastholde de unge i landsdelen fremover, og det er vigtigt, at de unge kan tage deres uddannelse i nærmiljøet. Men vi jubler ikke. Det er svært at være jublende, når vores kolleger i hovedstadsområdet mister deres job, sagde Annette Godsvig Laursen.

Før generalforsamlingen fortalte foredragsholder Michael Kold om forandringer og gav tips til, hvordan man klarer dem

De fremmødte havde mange spørgsmål til overenskomstforhandlingerne og den varslede konflikt, som kan ramme om få uger. Emnerne omfattede afholdelse af ferie, opsigelse og tiltrædelse, det praktiske omkring registrering og fremmøde og meget mere. Især den meget omfattende lockout fik mange ord med på vejen, da den kommer til at ramme alle ansatte enten direkte eller indirekte.

- Jeg håber, at alle husker at stemme, hvis der kommer et overenskomstforslag til afstemning. Lad os sende et larmede signal til chefforhandleren for de statslige arbejdsgivere Sophie Løhde, sagde Annette Godsvig Laursen.

Også kampvalg

Næstformand Jørgen Hansen fra Miljøstyrelsen blev genvalgt, og sidste års suppleanter Lene Juul Kielsen fra Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg og Charlotte Lythje Erbs fra UC Syddanmark i Haderslev blev valgt som bestyrelsesmedlemmer. Nyvalgt blev 1. suppleant Margit Stelmach fra Kriminalforsorgen og 2. suppleant Kim Hartwich fra Landbrugsstyrelsen.

De fleste bestyrelsesmedlemmer - to måtte melde forfald

Alt foregik ved fredsvalg, men til sidst blev der kamp om pladserne, da afdelingssektoren skulle finde delegerede til HK’s ekstraordinære kongres i Odense d. 21. april. Efter kampvalg blev de to delegerede udpeget: Lene Juul Kielsen og Birthe Marlot Møller. Som suppleant ved forfald blev valgt Anne Haskø.