Det viste sig svært at finde en kandidat fra det offentlige område. Derfor valgte DL-F bestyrelsen at fremsætte et vedtægtsændringsforslag, der betød, at man kunne afvige fra at vælge en næstformand på det offentlige område. I stedet skulle vælges otte bestyrelsesmedlemmer.

Syv bestyrelsesmedlemmer havde valgt at stoppe og derfor var der blandt de delegerede lørdag under beretningsdebatten bekymringer om, hvorvidt det blev en kamp om at få valgt en bestyrelse.

Da man søndag eftermiddag kom til punktet valg, viste det sig dog hurtigt, at der tværtimod var decideret rift om pladserne til bestyrelsen. Ni kandidater havde på forhånd meldt sig – den ene trak sig til fordel for at stille op som suppleant – og efter lidt kollegiale opfordringer blev også de seks suppleanter fundet.

Derfor ser DL-F bestyrelsen således ud. Første bestyrelsesmøde finder sted den 13.-14. april i Middelfart.

Formand:

Susanne Bahne Hansen, DL-F Hovedstaden 

Bestyrelsesmedlemmer:

Alberte Sofie Rasmussen, DL-F Sjælland

Gitte Fynbo Biller, DL-F Østjylland

Gitte Lysegaard, DL-F Hovedstaden

Helle Kamp, DL-F Midtvest

Jorna Tilsted Bennetsen, DL-F Nordjylland

June Smith Birch, DL-F Hovedstaden

Susanne Andersen, DL-F Hovedstaden

Thomas Schøning, DL-F Midtvest

1. suppleant:

Betina Vad Eskelund Nielsen, DL-F Hovedstaden

Øvrige suppleanter:

2. suppleant: Anja Lagoni, DL-F Hovedstaden

3. suppleant: Christina Richard Johannsen, DL-F Nordjylland

4. suppleant: Gitte Thøgersen, DL-F Nordjylland

5. suppleant: Marianne Murray Stevenson, DL-F Nordjylland

6. suppleant: Louise Düring Sabroe, DL-F Hovedstaden