De særlige regler for udbetaling af penge fra a-kassen under en konflikt er fastsat i loven, så HK’s a-kasse skal følge dem.

Supplerende dagpenge

Hvis du er deltidsansat og får supplerende dagpenge fra a-kassen, så får du desværre ikke de supplerende dagpenge udbetalt under en strejke eller lockout.

Feriedagpenge

Hvis du er begyndt på din ferie på feriedagpenge, inden konflikten går i gang, kan du fortsætte med at holde ferie, og du får feriedagpenge. Men du kan ikke begynde på en ferie, hvis konflikten er gået i gang. Det er fordi, du skal være berettiget til dagpenge den dag, ferien begynder, og det er du ikke, hvis du er i strejke eller er lockoutet.

Fleksibel efterløn

Hvis du er på fleksibel efterløn og samtidig har arbejde, men bliver omfattet af konflikten, så kan du stadig få udbetalt din efterløn. A-kassen skal dog trække dig i efterløn i forholdt til gennemsnittet af dine arbejdstimer i de sidste 4 uger, inden konflikten begyndte.