Højt oppe i rådhuset i Vejle ligger medarbejderkantinen med udsigt over pladsen foran. Her var medarbejderne forleden samlet for at høre om, hvordan en arbejdsmarkedskonflikt egentlig udspiller sig. Og specielt selvfølgelig hvordan de selv skal gøre, hvis strejke eller lockout bliver aktuelt.

Interessen var stor for mødet, hvor faglig konsulent Kirsten Gram gav en orientering om, hvad der måske kommer, og ikke mindst hvorfor.

- Det handler om jeres løn. Vi har holdt tilbage tre kriseoverenskomster i træk, og vi synes i HK, at det er på tide, at I får del i den velstandsstigning, som de privatansatte har oplevet. Det er også det, I har meldt ind på postkortene op til OK18-forhandlingerne, sagde hun blandt andet.

Der var bred opbakning til det synspunkt hos medlemmerne.

- Vi er nødt til at kæmpe for lønnen. Vi har ikke fået noget i lang tid, siger klinikassistent Lene Jensen.

På trods af enigheden var det tydeligt, at de fremmødte HK’ere nok er kampklare, men de er ikke kamplystne og foretrækker en forhandlet løsning.

- Det er en stor udfordring at strejke, for det kommer til at påvirke en masse mennesker. Ikke kun os medarbejdere men også de borgere, som vi hjælper i hverdagen. Det tænker jeg meget på, siger Maria Johnsen, tillidsrepræsentant i Borgerservice.

Maria Johnsen

I første omgang vil en strejke kunne træde i kraft d. 4. april. Strejkevarslet er udsendt for cirka 10% af medarbejderne, og det er Kirsten Gram, som har udtaget de afdelinger, som skal strejke. Flere var kede af, at de var omfattet, fordi det ikke falder dem naturligt at strejke, og de færreste har nogensinde prøvet at være aktive i en konflikt på arbejdsmarkedet.

Kirsten Gram gjorde rede for alle de mulig udfald, og hun kunne fortælle, at konflikten er den største nogensinde på det offentlige område.

- Det er en historisk begivenhed, sagde hun ironisk uden at lægge skjul på, at også hun håber, at arbejdsgiverne kommer til forhandlingsbordet med et konkret tilbud om forbedret realløn, så konflikten kan afblæses.

Det meste af mødet handlede om de praktiske ting. Der var spørgsmål om forskellen på forholdene under henholdsvis strejke og lockout, blandt andet om løn men også om ferie, sygdom og vilkår for de aktionerende.

Der er planlagt en række møder i kommunerne. Kontakt din tillidsrepræsentant, hvis du ikke har fået besked om noget på din arbejdsplads.

 

Du kan læse mere om konflikten på HK Kommunals konfliktside hvor der også er en grundig konfliktguide.


NB: Artiklen er af ældre dato, og konflikten er nu udsat til den 22. april af Forligsinstitutionen.