Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område er gået i hårdknude, og risikere en stor strejke og lockout, hvor mere end 400.000 offentligt ansatte sendes hjem.

Årets overenskomstforhandlinger bærer præg af at være skyggeforhandlinger – uden respekt fra arbejdsgivernes side for den danske forhandlingsmodel, der har tradition for gennem dialog og konsensus-løsninger at skabe et forhandlingsresultat, der er imødekommer begge parter.

Årets overenskomstforhandlinger risikerer at kaste den offentlige sektor ud i en strejke og lockout, hvor resten af Danmark – ikke tages som gidsler – men derimod bliver vidne til, hvor vigtige de arbejdsfunktioner er, som vores offentligt ansatte kollegaer bidrager med hver dag.

En stærk og kompetent offentlig sektor er en forudsætning for, at medlemmer af DL-F fortsat kan bidrage til fastholdelse af et miljøberedskab i særklasse, der blandt andet sikre os rent drikkevand i hanerne, og fortsat kan bidrage til grundforskning i verdensklasse og uddannelse af fremtidens forskere, der sammen med laboranter i den private sektor er med til at skabe nye forskningsresultater og deraf øget produktivitet i Danmark.

Hvis Danmark i fremtiden skal være konkurrencedygtig inden for forskning og videnskabstunge arbejdspladser, må de offentlige arbejdsgivere begynde at forstå, at Danmark har brug for et overenskomstresultat, der tydeligt signalerer respekt for medarbejderne og anerkender deres resultater. De offentligt bidrager ansatte hver dag til at skabe det velfærdssamfund, der i andre lande betragtes som misundelsesværdigt.

Hjulene er for længst kommet i gang på det private arbejdsmarked, og den offentlige sektor har også en andel i denne vækst, hvilket de skal anerkendes for.

Vi forlanger et overenskomstresultat for de offentligt ansatte, der afspejler deres daglige bidrag til vores velfærdssamfund – forhandlet mellem parterne – uden indblanding fra politikerne. 

Deltagerne på Dansk Laborant-Forening’s (DL-F) delegeretmøde den 17.-18. marts 2018 sender dette budskab til de offentlige arbejdsgivere:

Respekter den danske forhandlingsmodel – Nok er nok!